Fontys opens Centre of Expertise Healthcare and Technology

Fontys Hogescholen lanceerde op 4 februari, samen met een groot aantal partners uit de zorg, onderwijs en bedrijfsleven, het Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie (EGT). Het expertisecentrum, waarvoor de partners vier miljoen euro op tafel leggen, voorziet in de snel groeiende vraag naar een betere verbinding tussen onderwijs, zorgaanbieders en bedrijfsleven.

Fontys verwacht met het EGT de zorgpraktijk en technologische mogelijkheden beter met elkaar verbinden. De verwachting is dat het EGT een stevige impuls geeft die leidt tot een versnelde verbetering van de zorg en verhoogde levenskwaliteit.

Volgens de onderwijsinstelling is het de eerste keer in Nederland dat op deze schaal hoger onderwijs, zorg en bedrijfsleven een dergelijke programmatische regionale samenwerking aangaan. Het EGT combineert de Fontys expertise van 12 lectoraten en acht hogescholen op het terrein van verpleegkunde en paramedisch, psychologie, sport, natuurwetenschappen, ICT, engineering, techniek en logistiek. Daar bovenop heeft het EGT een groot aantal partners in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven die deels ook investeren in het EGT. Het gaat om de zorginstellingen Vitalis, BrabantZorg, Van Gogh, het Catharina Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum, ICT dienstverlener Acknowledge en de onderwijsinstellingen Summa en TU/e. De partners brengen voor de activiteiten van het centrum zo’n vier miljoen euro bij elkaar.

Topcurriculum
Verschillende partijen profiteren van Fontys EGT. Zo krijgen studenten een topcurriculum aangeboden dat voorbereidt op een functie in een van de snelst groeiende en veranderende sectoren van Nederland. Voor bedrijven levert Fontys EGT nieuwe hoogopgeleide professionals op, betere mogelijkheden en faciliteiten voor R&D-activiteiten en een relevant netwerk en infrastructuur. Zorginstellingen kunnen op hun beurt profiteren van hoogopgeleide specialisten en innovatieve oplossingen die bijdragen aan daadwerkelijk betere zorg. Zorgprofessionals en zorgondernemers kunnen bij Fontys EGT training en (na)scholing krijgen in het toepassen van nieuwe technologie.

Dit alles zal voor de cliënten van zorginstellingen en hun naasten uiteindelijk resulteren in betere zorg, meer menselijke aandacht en het behouden van de eigen regie over hun leven. 

 Fontys opens Centre of Expertise Healthcare and Technology

‹ News overview