Samenwerken is voorwaarde voor innovatie - VIG event

Echt vernieuwen betekent samenwerken. Door meerdere partijen samen te brengen, wordt expertise gebundeld wat leidt tot een beter resultaat. Steeds vaker is publiek-private samenwerking een voorwaarde van subsidieverstrekkers bij innovatieve projecten, omdat zij weten dat één partij alleen een maatschappelijk vraagstuk niet kan oplossen. De EU, bijvoorbeeld het Innovative Health Initiative, en tal van andere partijen eisen dat sprake is van samenwerking tussen industrie en academie.

Samenwerking is niet vanzelfsprekend. Bij alle partijen speelt onderling gebrek aan kennis van elkaars vakgebieden, taal en drijfveren een rol, wat kan leiden tot gebrek aan vertrouwen. Juist elkaar beter betrekken en begrijpen kan leiden tot een meer vruchtbare samenwerking, waarbij de integriteit en onafhankelijkheid geborgd moeten zijn.

We zien dat in andere landen (Denemarken/Zweden: Medicon Valley, US, UK) innovatieve ecosystemen bestaan waarin op het gebied van Life Sciences & Health goed samen wordt gewerkt tussen de academische wereld, ziekenhuizen en de industrie. Juist die regio’s zijn bijzonder succesvol als het gaat om het toegankelijk maken van innovaties voor de patiënt.

Maken we in Nederland wel optimaal gebruik van alle expertises? De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen organiseert een bijeenkomst met als doel gezamenlijk te verkennen hoe een goede publiek-private samenwerking in de geneesmiddelensector eruit zou moeten zien. Welke kansen zien we? Welke bezwaren zijn er?

De VIG wil graag de dialoog aangaan over de vraag:
Hoe ziet een integere samenwerking eruit tussen de farmaceutische industrie, wetenschappers en zorgverleners die geneesmiddelen voorschrijven of ter hand stellen?

Het eerste uur nemen een aantal experts ons mee in de thematiek; het tweede uur gaan de deelnemers aan de bijeenkomst met elkaar in gesprek.

Tijd: donderdag 9 februari, 16.00 – 18.00 uur met borrel na

Doelgroep: iedereen die waarde hecht aan een zorgsysteem dat gericht is op het ontwikkelen van de beste behandelingen voor patiënten (medewerkers farma, beleidsmakers, artsen, patiëntenverenigingen, overheden, etc. etc. )

De sprekers zijn:

Carla Hollak (internist en hoogleraar metabole ziekten UMC Amsterdam)
Hugo Hurts (voorzitter Adviescollege Code, oud-directeur CBG)
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen | Organiseer je eigen…
Rick van Nuland en Tieneke Schaaij-Visser (programmamanagers)
Lygature
Denis Peeters (general manager Sanofi en bestuurslid)
VIG Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen | VIG-bestuurslid Denis…

Meer weten over de achtergrond van de sprekers? Dat kan hier!

Datum en tijdstip

9 februari 2023, 16:00 - 18:00 uur

Locatie

Sanofi Nederland
Paasheuvelweg 25
Amsterdam

Bron: VIG

‹ Events overview