Startbijeenkomst Europese Programma's 2021-2027

Het thema van de startbijeenkomst is 'Transitiegedreven innovatiebeleid' en de rol die verschillende stakeholders daarbij spelen. Dit wordt gekoppeld aan de Zuid-Nederlandse samenwerking op maatschappelijke thema's. Wat bindt ons en wat onderscheidt ons op die thema's en hoe gaan we gebruik maken van de kansen die Europese programma's als OPZuid, JTF, NSP en Interreg Vlaanderen-Nederland ons bieden?

Uw aanwezigheid wordt bij deze bijeenkomst zeer op prijs gesteld. Noteert u de datum alvast in uw agenda? 

Datum

Het event zal op 11 april 2022 plaatsvinden, van 13:30 - 18:00 uur. 

Locatie

Kenniswerf Vlissingen

Meer informatie

Voor meer informatie houd de website in de gaten.

Bron: Stimulus

‹ Events overview