Topsectoren gaan voor vrouwen in techniek | Hackaton

De Topsectoren ondernemen actie tijdens de Dutch Design Week op het thema Meer vrouwen in techniek, met een Hackathon op 22 oktober op de BIC-campus in Eindhoven. Samen met toonaangevende vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en overheid lossen wij de vraag op hoe we meer vrouwen en meiden kunnen interesseren voor een carrière in techniek.

Vrouwen en meiden sterk ondervertegenwoordigd in tech

Net als in vele landen om ons heen, zijn vrouwen en meiden nog altijd sterk ondervertegenwoordigd in de Nederlandse technologische sector. Dit is een uitdaging voor alle Topsectoren, want de technologische industrie is de motor van de Nederlandse economie. Daarnaast is technologie de sleutel tot het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we nu staan, zo ook in de LSH-sector. Maar door het nijpende tekort aan technisch personeel komt de bijdrage hieraan in gevaar. Het zijn de mensen en dus ook vrouwen en meiden, die de investeringen kunnen omzetten in nieuwe technologieën en producten. Een goed opgeleide beroepsbevolking is nodig. Hieraan kunnen vrouwen en meiden een belangrijke en waardevolle bijdrage leveren.

Een evenement met high impact

Met een brede set aan prominente gasten uit verschillende sectoren van de samenleving, waaronder de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, buigen we ons over dit vraagstuk.  Tijdens de Hackathon, zetten acht teams vanuit bedrijfsleven, onderwijs en publieke organisaties zich een dag lang in voor doorbraken voor het aantrekken en behouden van meer vrouwen en meiden voor de Nederlandse technologische industrie. De ideeën worden gepitcht aan een ‘Dragons Den’, waardoor de doorbraken gekoppeld kunnen worden aan financiering en daadwerkelijk uitgerold kunnen worden.

Ben of ken je iemand die kan bijdragen?

Als je iemand bent, of iemand kent die absoluut niet mag ontbreken bij het vinden van een oplossing op dit thema, neem dan contact met ons op via hca-topsectoren@ptvt.nl om deelname aan te vragen.

Programma

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

9:30 - 15:30 Hackathon
15:30 - 15:45 Pauze
15:45 - 17:30 Interactieve bijeenkomst met Dragons Den, inspirerende spreker Chantal Schinkels, pitches Hackathon en acties voor de toekomst
17:30 - 18:00 Informele afsluiting

Bron: Human Capital Topsectoren

‹ Events overview