Online matchmakingbijeenkomst KIC-call ‘Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context’

Op 13 april organiseert NWO een online matchmakingbijeenkomst voor de call ‘Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context: een kennisbasis voor maatschappelijk verdienvermogen’ van het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023. De centrale vraag voor deze call is hoe de werking van missiegedreven innovatiesystemen beter kan worden begrepen, onderbouwd en geoptimaliseerd. De online matchmaking is van 13.30 tot 16.30 uur.

Deze bijeenkomst is verplaatst vanwege de NWO-hack. De oorspronkelijke datum was 16 maart. Indien u zich had opgegeven voor de bijeenkomst van 16 maart is opnieuw aanmelden niet nodig.


Binnen een gevarieerd programma van interactieve sessies wordt de achtergrond en inhoud van de call for proposals verder toegelicht, en spreken de deelnemers onder andere over ketenbrede (multi-stakeholder) samenwerking, interdisciplinaire samenwerking en wisselen zij mogelijke projectideeën met elkaar uit. Daarnaast is er ruimte om met andere deelnemers in contact te komen. Een aanmeldingsformulier is hier te vinden.

Grote maatschappelijke uitdagingen aanpakken

De call ‘Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context’ draagt bij aan de doelstellingen van de Kennis en Innovatieagenda (KIA) ’Maatschappelijk verdienvermogen’ van NWO. Voor een vitale economie die tevens maatschappelijke uitdagingen aanpakt (zoals de energietransitie, voldoende en gezond voedsel, of de borging van veiligheid), is innovatie essentieel. Als deze innovatie bijdraagt aan het ontwikkelen van economisch verdienvermogen en tegelijk bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, spreken we van maatschappelijk verdienvermogen.

Doel van de call

Er is meer inzicht nodig in de wisselwerking tussen missiegedreven innovatiesystemen en maatschappelijk verdienvermogen. Daarom is het doel van deze call om meer inzicht te krijgen in missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context. In lijn met de insteek van de KIA Maatschappelijk verdienvermogen, is gekozen voor een regionale gebiedsgerichte aanpak, omdat op lokaal niveau verschillende maatschappelijke uitdagingen samenvallen. Daarnaast betekent context in dit geval ook: wat ging er aan missiegedreven innovatiesystemen vooraf, en wat is er nu en in de toekomst nodig om missiegedreven innovatiesystemen succesvol in te zetten voor (opschaling van innovatie en) maatschappelijk verdienvermogen? Het beantwoorden van deze vraagstelling vraagt om een combinatie van perspectieven, disciplines en partijen. Welke rol kunnen bedrijven, burgers, overheid en wetenschap bijvoorbeeld spelen in dit geheel en wat hebben zij nodig aan handvatten?

De call for proposals

De call ‘Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context’ is onderdeel van hoofdlijn 1 (MISSIE) van het KIC. De missiegedreven calls nodigen uit tot onderzoek dat bijdraagt aan het realiseren van de missies binnen het KIC. Daarbij gaat het zowel om technologische als maatschappelijke aspecten, met bijdragen van onderzoekers uit verschillende disciplines.

Voor deze call is een budget van 4,75 miljoen euro beschikbaar. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 17 juni 2021 en de deadline voor volledige aanvragen is 14 oktober 2021.

Programma matchmaking

  • Datum: 13 april 2021
  • Tijdstip: 13.30 uur tot 16.30 uur
  • Locatie: online, de link ontvangt u na inschrijving
  • Registratie: uiterlijk op 11 april, deelname is gratis

Een aanmeldingsformulier is te vinden op de website van NWO

Bron: NWO

‹ Events overview