Eindevent HIS Brabant

Het eindevent van de Health Innovation School (HIS) Brabant vindt op dinsdag 26 januari 2021 plaats van 08.00 tot 09.00 uur in de vorm van een breakfastwebinar.

Begin dit jaar ging in Eindhoven HIS Brabant van start. Vijftig zorgpartijen gingen de uitdaging aan om hun kennis, ervaring en netwerk in te zetten om de problemen te lijf te gaan. Tijdens opleidingsdagen, werksessies en in projectgroepen hebben de deelnemers gewerkt aan vraagstukken. Het doel is om gezamenlijk tot oplossingen te komen die de toepasbaarheid, implementatie en opschaling van zorginnovaties verbeteren en versnellen.

Digitaal

De opleidingsdagen in Tilburg werden in verband met de coronamaatregelen verplaatst naar oktober en vonden digitaal plaats. De twee laatste opleidingsdagen worden nu op dinsdag 1 en woensdag 2 december gehouden bij het Care Innovation Center en vinden door het coronavirus online plaats. Op dinsdag 26 januari 2021 is van 08.00 tot 09.00 uur het eindevent in de vorm van een breakfastwebinar. 

HIS Brabant wordt georganiseerd door het Care Innovation Center, coöperatie Slimmer Leven en Alles is Gezondheid en wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant, het ministerie van VWS, CZ en diverse andere partners.

Bron: Care Innovation Center West-Brabant

‹ Events overview