CANCELLED Nederlands Congres Volksgezondheid

Bericht van de organisatie: Het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) van 8 april in Den Bosch wordt geannuleerd. Het nieuwe coronavirus vraagt nu een extra inzet van alle professionals die normaliter het congres bezoeken. We willen hen daarin zoveel mogelijk steunen en ontlasten. Als congresorganisatie vinden we het belangrijk dat deze professionals zich volledig kunnen focussen op hun taak voor de publieke gezondheid. Over een eventuele latere datum wordt nog nagedacht.

De wereld om ons heen verandert. En het voelt anders dan anders. Dagelijks bereiken ons berichten over klimaatverandering, nieuwe technologieën, voedselveiligheid, etc. Deze veranderingen zijn van invloed op ons welzijn. In de waan van de dag en met de snelheid van alle veranderingen staan we (te) weinig stil bij wat er in de samenleving speelt, wat dit betekent voor de volksgezondheid en wat we met elkaar daarin te doen hebben.

De kracht van samen

Het NCVGZ verbindt wetenschap, beleid en praktijk. Niet alleen binnen onze eigen publieke sector, maar ook met het bedrijfsleven. Want bewegen naar een gezonder Nederland kun je niet alleen…. Op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk creëert het NCVGZ een podium voor de brede maatschappelijke coalitie inclusief het bedrijfsleven die zich rond gezondheid en preventie vormt. Met als uitgangspunt de menselijke maat. Het doen slagen van deze opkomende beweging is afhankelijk van ieders bijdragen. Zodat we samen naar een gezonder Nederland bewegen.

Het NCVGZ is een plek is waar ruimte en aandacht is voor ons als mens, wetenschapper, bestuurder, professional, politicus of ondernemer om:
* succesvolle praktijkvoorbeelden, kennis en ervaringen te delen;
* de impact van onderzoeksresultaten naar de praktijk te vergroten;
* inzicht in de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van public health te verkrijgen;
* te leren hoe je mensen in beweging krijgt en samen beweging creëert;
* te luisteren, vragen te stellen, te co-creëren, samen te werken en persoonlijk leiderschap te tonen;
* kennis, vaardigheden, inzichten, tips en concrete tools op te doen om te kunnen innoveren
* samen te werken aan de publieke gezondheid van de toekomst;
* en bovenal te verbinden met mensen die ook werk willen maken van gezondheid.  

Aanmelden

‹ Events overview