Perspectief voor de Topsectoren | informatie-en matchmaking-bijeenkomst

Bent u van plan een aanvraag in te dienen voor de Perspectief-ronde 2019/2020? Wilt u meer weten over het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s) voor de komende jaren? Of over de rol die TO2-instellingen en hogescholen in consortia kunnen spelen? Dan nodigen wij u hierbij uit voor een informatie- en matchmaking-bijeenkomst die op maandag 30 september van 10 tot half 4 plaatsvindt bij NWO Utrecht.

Aanmelden: via het aanmeldformulier (https://www.aanmelder.nl/111041)
Concept programma: klik hier

Tijdens de dag zal EZK een toelichting geven op het vernieuwde Topsectorenbeleid, de Topsectoren/TKI’s op de KIA’s, TO2’s en hogescholen op hun bijdrage aan de KIA’s en NWO op de gewijzigde voorwaarden en mogelijkheden van Perspectief. Tevens is er volop ruimte om contacten te leggen met potentiële programmapartners.

Perspectief voor de Topsectoren

Vanuit Perspectief worden onderzoeksprogramma's gefinancierd die bijdragen aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland. Consortia van onderzoekers, bedrijven en andere instellingen worden weer uitgedaagd om met een technologisch baanbrekend voorstel te komen. Voor de komende ronde komt naar verwachting tussen ongeveer 19 miljoen euro beschikbaar, per programma maximaal 4 miljoen euro. Perspectief geeft invulling aan het Topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Perspectief is een bewezen instrument om de brug te slaan tussen fundamentele wetenschap en de toepassing ervan door de industrie. Dit jaar worden, in lijn met het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, verdere stappen gezet naar een missie-gedreven aanpak. De KIA’s voor de door het ministerie van EZK gekozen maatschappelijke thema's en sleuteltechnologieën hebben een centrale rol.

Matchmaking

Naast informatieverstrekking over de nieuwe call, willen wij de bijeenkomst van 30 september nadrukkelijk ook gebruiken om de samenwerking met en tussen de topsectoren te versterken en onderzoekers, maatschappelijke instellingen en bedrijven de kans te geven de eerste aanzet voor hun plannen te pitchen, te zoeken naar partners of hun ideeën te toetsen op passendheid in de KIA’s.

Wij verzoeken u zich zo snel mogelijk aan te melden zodat wij de parallelle sessies goed kunnen vormgeven.

Datum/tijd: maandag 30 september van 10.00 -15.30
Concept programma: klik hier
Locatie: NWO, Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht
Aanmelden: via het aanmeldformulier (https://www.aanmelder.nl/111041)

Kijk voor meer informatie over Perspectief op https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/perspectief en voor de komende ronde hier.

Perspectief

Innovatie die economische en maatschappelijke impact heeft vraagt vaak een grootschalige aanpak. Voor het ontwikkelen van nieuwe technologie is het nodig nieuwe onderzoekslijnen op te zetten, oude netwerken te overstijgen en een innige samenwerking te creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Het financieringsinstrument Perspectief richt zich op het stimuleren daarvan om zo innovatieknelpunten op te lossen. Vernieuwende kennis krijgt vorm in een toepassing die bijdraagt aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland.

Kenmerken Perspectief

  • Deelnemers ontwikkelen nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak waarbij ten minste 1 sleuteltechnologie moet zijn geadresseerd 
  • Bedrijven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties dienen gezamenlijk een programmavoorstel in dat past in één van de vijf concept-KIA's 
  • NWO draagt minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 4 miljoen euro bij per programma
  • Bedrijven en andere gebruikers verzorgen minimaal 30 procent van de totale programmakosten
  • Specifieke activiteiten gericht op valorisatie 
  • Begeleiding vanuit NWO bij de voortgang van het programma's
     

Meer informatie

Anke Stekelenburg, ttw-perspectief@nwo.nl, 030-6001 314
Bastiaan de Jonge, ttw-perspectief@nwo.nl, 030-6001 273

Concept programma 30 september

09:30 - 10:00 Inloop met koffie en thee
10:00 - 10:10 Welkom
10:10 - 10:30 Presentatie hoofdlijnen missie-gedreven innovatiebeleid EZK
10:30 - 11:00 Presentatie hoofdlijnen 5 KIA's / deel 1
11:00 - 11:20 Pauze
11:20 - 12:00 Presentatie hoofdlijnen 5 KIA's / deel 2
12:00 - 13:00 Parallelle sessies per KIA (of gecombineerd) inclusief pitches. 
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 14:40 Informatie over nieuwe ronde Perspectief
14:40 - 15:10 Hogescholen / TO2 aan het woord
15:10 - 15:30 Succesvolle programmaleider aan het woord met tips
15:30             Plenaire afsluiting
15:30 - 16:30 Mogelijkheid tot het stellen van vragen (onder genot van een drankje)

‹ Events overview