Introductie op Healthcare Analystics

Zorginstellingen beschikken over steeds meer data. Over patiënten, behandelingen, medicatie maar ook over financiële en personele gegevens. Met deze data kan de waarde van zorg voor de patiënt worden vergroot en de zorgkosten verlaagd. Dit kan door structuur in de data aan te brengen met behulp van data analytics.

Nederland staat aan het begin van het data tijdperk in de zorg. Dit biedt veel kansen en mogelijkheden, zoals elektronische patiëntendossiers, medische beelden, intelligente meters en zorgportalen. Met behulp van data analytics kunnen de eerste stappen richting ‘personalised medicine’ gezet: specifiek op de patiënt toegesneden behandelingen. 

Maar hoe zet u dit in? Welke data is er beschikbaar en hoe krijgt u er grip op?

Het congres Introductie op healthcare analytics geeft een introductie op het gebruik van data analytics in de gezondheidszorg. Er wordt ingegaan op de kansen en mogelijkheden die data biedt. U leert hoe u data analytics binnen uw zorgorganisatie in kunt zetten om betere sturing en dienstverlening te realiseren.

Tijdens dit congres leert u: 

  • Welke kansen en mogelijkheden data analytics biedt binnen de gezondheidszorg
  • Hoe u erachter komt welke data binnen uw zorgorganisatie verzameld wordt
  • Hoe u data in kunt zetten om de zorg efficiënter, effectiever en persoonlijker te maken

Bezoek de Healthcare Analytics website voor de laatste informatie over het programma en voor registratie.

‹ Events overview