De gezondheidszorg in transitie - NRC Live serie Preventie & Gezondheid

NRC Live serie Preventie & Gezondheid - Avond 1: De gezondheidszorg in transitie

Met de toenemende vergrijzing, stijgende zorgkosten, een onvermijdelijke toename in chronisch zieken en de verwachte tekorten aan personeel is het duidelijk dat het gezondheidssysteem in Nederland écht om moet. En snel. Wat als we allemaal massaal 100 worden? Hoe houden we dan de zorg betaalbaar en halen we de grootste gezondheidswinst? Dat gaat ons allemaal aan: burgers, professionals, ondernemers, wetenschappers en overheid. Want vitaal en gezond oud worden, dat wil toch iedereen? Los van een systeemverandering wordt het ook hoog tijd dat de zorg beter aansluit op behoeften van burgers en meer vraaggericht wordt in plaats van aanbodgestuurd. 

Hoe bewerkstellig je een slimme systeemverandering naar een vitale en toekomstbestendige samenleving?
Wie voorkomt, hoeft niet te genezen. Toch is ons huidige systeem ingericht op het behandelen van ziekte in plaats van op preventie. Dit is niet langer houdbaar. Want doen we niks, dan verdubbelen onze zorgkosten in 2040. Wat kunnen we leren van zorgcoöperaties? Wie moeten deze transformatie vorm gaan geven, hoe gaan we om met de kosten en baten, nieuwe verdienmodellen en hoe veranderen de verhoudingen tussen zorgverzekeraars, farmaceuten, zorgverleners en burgers? En wat betekent dit allemaal voor hoe we een nieuwe generatie zorg/leefstijlprofessionals gaan opleiden?

Bezoek de NRC Live website voor meer informatie en registratie.

‹ Events overview