Pontes Medical Expertmeeting

Moving forward through technology

Pontes Medical Expertmeeting is een innovatieversneller
De Pontes Medical Expertmeeting is hét moment in het jaar waarop technici, medisch specialisten en investeerders samen komen in een academisch ziekenhuis om de snelheid van innovatie te bevorderen.

Moving forward through technology
Tijdens deze editie van de expertmeeting staan de volgende drie onderwerpen centraal:

Technologie voor bewegen
Hoe kan medische technologie de patiënt helpen om sneller en vaker uit bed te komen? Buiten organisatorische en sociale veranderingen, worden medical devices gezien als onderdeel van de oplossing om verantwoord bewegen aan te moedigen.

Technologie voor preventie
Met sensortechnologie wordt steeds meer mogelijk als het gaat om preventie in de zorg. Zo zullen we in de nabije toekomst voorgangers van ziektes kunnen detecteren; een burn-out voorspellen en tot 80% van de hart- en vaatziekten volledig kunnen voorkomen. Dat zal ervoor zorgen dat het gaat renderen om onderzoek naar preventie te doen en dat er meer aandacht komt voor zelfzorg interventies, zoals begeleiding van gezondheid en gedrag, implementatie van persoonsgerichte zorg en de inzet van coachende gesprekstechnieken. Hiermee is het mogelijk de zorgkosten substantieel te verlagen, met name op het gebied van medicatiegebruik en doorverwijzingen naar medisch-specialistische zorg en fysiotherapeuten. 

Amsterdam Skills Centre (ASC)
Het ASC behoort tot de top van de trainings- en opleidingscentra in Europa. Op deze plek zal technologie zorgprofessionals ondersteunen met het verbeteren van hun skills en de patiëntveiligheid.

Kunt u uw steentje bijdrage aan de veranderende zorgvraag? Beschikt uw bedrijf over de kennis en kunde om technologie op een verantwoorde manier toe te passen in een ziekenhuisomgeving?

Kom dan op 5 juli van 13.00-18.00 uur naar de Pontes Medical Expert Meeting in het VUmc, De Boelelaan 1117, Amsterdam.

Bezoek de website voor meer informatie.

‹ Events overview