eHealth & Business

In de eHealth sector is er volop innovatie, maar weinig innovatie wordt daadwerkelijk geïmplementeerd en opschaling loopt vaak achter of lukt niet. Samen met the Economic Board Utrecht organiseert Health Valley voor de tweede keer gezamenlijk 'eHealth & Business' in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst wordt deze grote uitdaging in de eHealth sector besproken.

26 juni eHealth & Business: Opschalen doe je zo!

Diverse sprekers zullen ingaan op onderwerpen die helpen bij het opschalen. Zo spreekt Wouter Wolters, van Buro Wisselstroom over implementatie van eHealth en bedrijf Vlot over Blockchain in de zorg. Ook komt aan bod validatie van business modellen, financiering en het samen ontwikkelen met Fieldlabs. Kennisuitwisseling tussen wetenschap- zorg en bedrijfsleven staat centraal. 

Voor meer informatie en aanmelden bezoek de Health Valley website!

‹ Events overview