Demonstratiemiddag SBIR Sport en Bewegen voor kwetsbare doelgroepen

RVO heeft in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport de SBIR-competitie ‘Sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen’ uitgevoerd. Daar zijn mooie innovatieve resultaten uitgekomen. RVO combineert dit met een andere uitgevoerde SBIR voor EZ vanuit het topsectorenbeleid. Het gaat om de SBIR Actieve ouderen. Beneden vindt u de korte samenvattingen van al de projecten die een presentatie geven en hun prototypes laten zien.

RVO nodigt u uit om een middag vol presentaties en kennisdeling mee te maken. In het programma is plaats voor een korte presentatie van VWS en van alle winnaars van de twee SBIRs. In het Atrium is er een tastbare marktopstelling van alle ontwikkelde prototypes. De toegang voor deze middag is gratis.

Programma

12.45 Inloop
Koffie en thee
13.15 Welkomen korte introductie
Lennart Kamphuis, RVO
Waarom deze competitie en wat nu?
Spreker VWS
13.45 4 presentaties SBIR winnaars
14.45 Pauze
15.00 4 presentaties SBIR winnaars
Vanaf ca. 16.00 Borrel
Gelegenheid tot netwerken, afspraken maken, bekijken demonstratie-opstellingen en het stellen van vragen aan de sprekers


Aanmelden
U kunt zich opgeven door tot uiterlijk maandag 9 april een mail te sturen naar sbir@rvo.nl met vermelding dat u wilt deelnemen aan de demonstratiemiddag SBIR van 16 april 2018.

Daarbij ook graag de namen en e-mailadressen van de personen die zullen komen en de bedrijfsnaam/organisatie vermelden.

Projecten SBIR Sport en Bewegen voor kwetsbare doelgroepen.
(ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

projecttitel Bedrijf/organisatie Korte beschrijving
MyMoves 2M Engineering Een product ontwikkelen dat een slimme activiteitentracker voor rolstoelgebruikers combineert met serious gaming en een date-app.
MOOFIE: Makes moving more fun Fittebedrijven.nl Interactief beweegproduct dat tevens praat, geluiden maakt en licht geeft.
Fitavie Stichting Gelderse Sport Federatie DG Via een app worden zelfstandige mensen met dementie alsmede mensen die thuis zorg nodig hebben gestimuleerd te sporten en te bewegen.
Human powered producten range voor intramurale ouderenzorg         Nijha B.V. Door het ontwikkelen van stand-alone bewegingstoestellen worden ouderen uitgedaagd om te gaan bewegen. Bewegingstoestellen geven feedback d.m.v. geluid, geur, licht etc. om de gebruiker te stimuleren en te belonen.
De groene wandelpraktijk Natuur Voor Mensen omgevingspsychologisch onderzoek Voor kwetsbare groepen kunnen georganiseerde groepswandelingen in de natuur onder begeleiding van een zorgprofessional een belangrijke stok achter de deur vormen om in beweging te komen.


Projecten SBIR topsectoren: Actieve Ouderen
(ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

Holland Health House de Jong Gortemaker Algra architecten Binnen het HHH wordt door een compleet andere dagindeling en organisatie van de plattegrond de patiënt gestimuleerd tot activering van geest en lichaam. Het dagritme en het sterker maken van de patiënt staat centraal en niet het bed!
‘Waar kom jij je bed voor uit?’ Stichting Buiten komt voorbij

Waar kom jij je bed voor uit?’ is een methode van aanpak, waarin eerst wordt onderzocht wat werkelijk nodig is, vervolgens worden prototypes van oplossingen gemaakt en getest. Dat leidt tot een concept, dat met de organisatie samen wordt geïmplementeerd.

Belangrijke elementen in de aanpak zijn: verbeelding, verleiding, en verbinding.
Veilig In Beweging met Slimme Sensoriek Maastricht Instruments Sensor technologie opent nieuwe mogelijkheden om richtlijnen voor bewegen in het ziekenhuis op te stellen. De gegevens van medische kwaliteit beweegmeters kunnen worden gecombineerd met zelfmanagement apps. Hiermee kan de patiënt 24 uur per dag motiverende ondersteuning krijgen bij functioneel herstel en het actiever worden.

 

‹ Events overview