MKB Opschalingspanel eHealth

Meerdere keren per jaar brengt het ministerie van VWS eHealth MKB ondernemers samen met andere belanghebbenden bijeen om gezamenlijk het ondernemersklimaat in het eHealth domein te verbeteren. Hiermee trachten ze de opschaling van deze onderneming te versnellen.

Het MKB opschalingspanel eHealth is een onderdeel van het in 2016 gelanceerde Fasttrack programma.

Na de gecombineerde MKB opschalingspanel tijdens met Startupfest Health op 26 september, zal op 27 November een regulier MKB opschalingspanel plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst is het mogelijk in Den Haag ervaringen uit te wisselen, elkaar up te daten over diverse programma's en is er uiteraard ruimte voor de dialoog en het netwerken. 

Voorlopige invulling van het programma:

  • updates met betrekking tot nadere wetgeving ehealth en (medische) technologie;
  • update met betrekking tot voorlichting en communicatie via ZorgVoorInnoveren en andere sites;
  • dialoog met de versnellingsmakelaars binnen het FastTrack programma;
  • netwerken;
  • pitch and discussie;
  • vooraankondiging MKB opschalingspanels 2018.

Inschrijven kan door een email te sturen naar pelsmaeker@digitalezorg.nl.

‹ Events overview