NWA-route conference31 oktober 2017, 10.00 – 16.30 uur
De Woonindustrie, Nieuwegein

Eén jaar na de presentatie van het Portfolio voor onderzoek en innovatie is er veel gebeurd binnen de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda. Tijd om te reflecteren op het proces en de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden, resultaten te delen en nieuwe mogelijkheden voor co-creatie en kennisbenutting te verkennen. Dat doen we graag samen met de vertegenwoordigers van de routes en hun netwerken tijdens de NWA-routes conferentie op 31 oktober in Nieuwegein.

De conferentie is gericht op deelnemers vanuit de wetenschap, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven. Belangstellenden kunnen zich tot en met donderdag 19 oktober aanmelden. 

Meer informatie en aanmelden via deze link

‹ Events overview