Innovation cafe: healthcare for innovation: patient included innovation

Een zorginnovatie wordt pas écht succesvol opgenomen in de markt als de patiënt bij de ontwikkeling ervan betrokken is. Maar hoe pak je dit als zorgvernieuwer aan? Hoe vind je patiënten die kunnen meewerken? En hoe kan je als patiënt actief meedenken met zorginnovaties? En waarom zou je dat eigenlijk willen?

Tijdens dit Innovatiecafé, dat wij organiseren voor zorgvernieuwers én patiënten, komen deze en andere vragen aan bod. Aan de hand van twee voorbeelden laten we zien hoe de nauwe betrokkenheid van patiënten bij de ontwikkeling van een innovatie kan leiden tot een succesvol eindresultaat. Als zorgvernieuwers én patiënten samen in gesprek gaan kunnen zij van elkaar leren en elkaar inspireren. En dan maken we de zorg daadwerkelijk beter!

Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, treedt bij dit Innovatiecafé op als voorzitter. Het programma van de bijeenkomst staat hieronder.

Voor meer informatie over de sprekers en hun innovaties, kijk hier

14.00 – 14.30 uur:          Inloop en ontvangst

14.30 – 14.45 uur:          Welkom – Zorg voor innoveren & Inleiding op het thema – Erik Gerritsen    

14.45 – 15.05 uur:          Presentatie Innovatie: Iron Hand

Sprekers: Marije Blok (Ouderenfonds) en spreker namens de patiënten (naam binnenkort bekend)

15.05 – 15.25 uur:          Presentatie Innovatie: B-Bewust

Sprekers: Maaike Schuurman (Borstkankervereniging Nederland) en Ineke Wester (namens de patiënten)

15.25 – 16.00 uur:          Zaaldiscussie en afsluiting – o.l.v. Erik Gerritsen

16.00 – 17.00 uur:          Borrel

Aanmelden

Het Innovatiecafé vindt plaats op 8 december 2016 bij Grand Café Mammoni in Utrecht. De inloop is vanaf 14.00 uur. U kunt zich aanmelden via de website van Zorg voor innoveren. De toegang is gratis.

Heeft u zich opgegeven, maar kunt u toch niet bij het Innovatiecafé aanwezig zijn? Meld u zich dan alstublieft weer af voor de bijeenkomst. Op die manier kunnen andere geïnteresseerden in uw plaats aanwezig zijn.

‹ Events overview