NPHF lezing 2016


Dit jaar zal de lezing in het teken staan van de verkiezingen 2017. Professor Bernard Wientjes zal reflecteren op het maatschappelijk preventie- en zorgdebat, de koppeling daartussen en hoe de NPHF Federatie voor Gezondheid daar het beste met haar lobby op in zou kunnen spelen. Bernard Wientjes was van mei 2005 tot juli 2014 voorzitter van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW en vice-voorzitter van de SER. Vanaf 1 september 2014 is Bernard Wientjes hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij bekleedt de leerstoel “Ondernemerschap en Leiderschap”. 

U kunt zich opgeven via w.meerwijk@nphf.nl.

Website en programma.

‹ Events overview