Economische Missie naar Japan

18 - 22 Oktober

Wilt u zakendoen, samenwerken of contacten aanhalen met Japan? Ga dan mee met de economische missie van 18 tot en met 22 oktober onder leiding van minister Edith Schippers (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De minister wil tijdens de missie de uitstekende betrekkingen tussen beide landen onderstrepen, en deze basis verstevigen voor toekomstige samenwerking.

Belangrijke handelspartner
Nederland heeft al meer dan 400 jaar een zeer actieve handelsrelatie met Japan.
De Japanse economie is de derde van de wereld en wordt gekenmerkt door nauwe samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, een goede werkethiek en een hoge mate van technologische ontwikkeling- en wetenschappelijk onderzoek.

Op onze landenpagina Japan vindt u meer informatie.

Voor wie?
De missie richt zich op bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op het vlak van smart urban solutions, sport science en e-health.

Smart Urban Solutions for Tokyo2020
In november 2015 heeft premier Rutte de eerste missie naar Japan rond het thema ‘Smart Urban Solutions for Tokyo2020’ geleid. Minister Schippers geeft daar nu een vervolg aan. In 2020 vinden de Olympische en Paralympische Spelen plaats in Tokyo. De Japanse overheid heeft de ambitie deze spelen tot de meest duurzame spelen ooit te maken.
 
Hoewel de concurrentie groot is, bieden de Olympische en Paralympische Spelen zeker goede kansen voor bedrijven die innovatieve en duurzame producten en diensten kunnen leveren. Het gaat dan onder meer om bouwen op water, energie-efficiëntie, de constructie en inrichting van duurzame (sport)infrastructuur, veiligheidsvraagstukken en het coördineren van grote groepen mensen.
 
Ook indien u afgelopen november geen deel uitmaakte van de handelsdelegatie kunt u profiteren van de reeds gelegde contacten en de activiteiten die al ondernomen zijn om Nederland in Japan te presenteren als dé partner bij het organiseren van de meest duurzame Olympische en Paralympische Spelen tot nu toe.

Sport Science
Na de eerste verkenningsmissie Sport Science naar Japan onder leiding van premier Rutte (november 2015) vormden deelnemers de ‘Tokyo Bay Group’. Gezamenlijk gaven ze invulling aan de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen en sloegen ze een eigen weg in wat betreft de Nationale Wetenschapsagenda.

Minister Schippers neemt deel aan het World Forum on Sports and Culture, de kick-off voor de Olympische Spelen in 2020. De inzet van deze missie is synergie. Daarbij ligt de focus op multidisciplinaire en duurzame samenwerking op de drie hoofdthema’s van de kennisagenda: beter presteren, een leven lang bewegen en de waarde(n) van sport.

Big data en data science vormen de verbindende factoren. Nederland heeft veel kennis en ervaring op deze gebieden. De Olympische en Paralympische Spelen in 2020 in Tokyo bieden kansen voor de ontwikkeling van de Nederlandse sport onderzoeksector. Wij nodigen bedrijven en kennisinstellingen uit de samenwerking tussen Nederland en Japan op het gebied van sportonderzoek- en innovatie verder in te vullen.

E-health: personal health records, diagnostics & telemedicine
Japan en Nederland staan voor vergelijkbare uitdagingen als het gaat om de vergrijzende bevolking. Innovaties binnen de zorg zijn cruciaal om de kwaliteit te verbeteren en de kosten in de hand te houden. In beiden landen volgen medische innovaties elkaar in rap tempo op. Vooral het aantal ICT-toepassingen voor medische doeleinden groeit snel. Dit biedt veel mogelijkheden om van elkaar te leren en samenwerkingen aan te gaan. Deze missie richt zich specifiek op de onderwerpen 'personal health records', 'telemedicine' en 'e-diagnostics'.  

Programma
Geef uw bedrijf of instelling tijdens deze missie bekendheid in Japan. U krijgt de kans om kennis te maken met potentiële Japanse partners. Denk hierbij aan:
•    netwerkactiviteiten;
•    bedrijfsbezoeken per aandachtsgebied;
•    gelegenheid om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van minister Schippers.

Bekijk hier het voorlopige programma.

Deelname
De kosten van deelname bedragen € 950 per bedrijf (maximaal 2 deelnemers per bedrijf). Bij meer dan 2 deelnemers per bedrijf bedragen de meerkosten € 475 per extra deelnemer. Om deelname van vrouwelijke ondernemers te stimuleren geldt voor deze specifieke doelgroep tot medio maart 2017 een korting van 50% op de deelnemersbijdrage.

Inclusief is de deelname aan de collectieve programmaonderdelen, vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie. Reis-, verblijfs- en eventuele tolkkosten zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Aanmelding
Meld u aan voor deze missie. De inschrijving sluit op 9 september 2016.

Contact
Voor meer informatie over deze economische missie neemt u contact op met:

Hanneke Bogaerts
T 088 602 1253
E Hanneke.bogaerts@rvo.nl

‹ Events overview