NL Next Level

NL Next Level
Onder de titel NL Next Level willen ondernemers de komende maanden de discussie voeren hoe Nederland de economische, technologische en sociale transitie kan maken. Een krachtig innovatiebeleid vormt een fundamentele pijler in deze aanpak.  

Vraagstukken samenleving
Innovatie is de motor om tot oplossingen te komen voor vraagstukken die de samenleving in de kern raken: van vergrijzing en gezondheid, tot de aanpak van de klimaat- en energieomslag tot gezonde voeding. Innovatie creëert groei en banen en brengt nieuwe jonge ondernemingen op het toneel. Nederland is een innovatief topland maar we moeten de inzet verhogen om dit te kunnen blijven. Wat innovatie drijft en hoe dit privaat en publiek verder aangejaagd kan worden is daarom onze vraag aan sprekers en publiek. Tijdens deze middag brengen wij ook onze visie 'Nederland Innovatief Topland' naar buiten.

Programma
Vrijdag 1 juli 2016
van 12:30 tot 15:30 uur

12:30 uur - Inloop met lunch

13:00 uur - Welkom door dagvoorzitter Farid Tabarki
Presentatie Prof. dr. ir Leo Kouwenhoven (TU Delft):
Nationaal icoon QuTech: van excellente wetenschap naar een quantum industrie

13:40 uur - Toelichting op NL Next level door Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW)
Pitches van:
- Boudewijn Wisse (Laevo) en Marco Waas (AkzoNobel)
- Jos Joore (Mimetas)

14:10 uur - Presentatie rapport Nederland Innovatief Topland
Vraaggesprek met Aalt Dijkhuizen (boegbeeld Agri- en food topsector) en Anna Noyons (Peerby)
Aanbieding rapport aan politiek
Discussie met de zaal

15:30 uur - Afronding en borrel

Locatie
De 'Malietoren'
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

Kosten
Deelname is kosteloos, wel graag aanmelden via deze link.

‹ Events overview