HollandBIO Orphan Café

Tijd: 15.00 - 18.00 uur
Locatie: Muntgebouw, Leidseweg 90,  Utrecht

Donderdag 30 juni is de laatste dag van het Nederlands EU voorzitterschap. Een perfect moment om met elkaar terug te blikken op het afgelopen half jaar! Wat heeft ‘ons’ voorzitterschap betekend voor patiënten met een (zeldzame) aandoening, voor onderzoekers en artsen, voor bedrijven en voor de biotech sector als geheel? En what’s next? Hoe zien we de toekomst? Komen beslissingen rondom (wees)geneesmiddelen steeds meer op Europees niveau te liggen, of juist niet?

Tijdens het Orphan Café helpt een fantastische line-up van sprekers ons deze en meer vragen te  beantwoorden:

  • Ricco Buitink is één van de permanente vertegenwoordigers van Nederland in de EU en voorzitter van de Europese werkgroep farmaceutische producten en medische hulpmiddelen. Ricco heeft het voorzitterschap van zeer dichtbij meegemaakt en deelt zijn ervaringen.  
  • Nathalie Moll, secretaris-generaal van EuropaBio, kent het Brusselse beleid als geen ander en plaatst 'ons' voorzitterschap in perspectief.      
  • Wim Goettsch, adviseur bij Zorginstituut Nederland en coördinator van EUnetHTA Joint Action 3, vertelt over Europese samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld op het gebied van health technology assessments (HTA).

Programma
  15.30u - 17.00u: sprekers
  17.00u - 18.00u: borrel

Bezoek de website voor meer informatie en registratie.

 

‹ Events overview