Congres Volksgezondheid

6 & 7 april

Op 6 en 7 april 2016 duikt het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) in gezondheid en het sociale domein.

De verbinding tussen preventie, zorg en sociaal domein op het lokale niveau staat deze 2 dagen centraal. Via presentaties, posters, workshops of symposia praten deelenemers uit beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs over de samenwerking tussen gezondheid, zorg en welzijn op lokaal niveau.

Download de vooraankondiging.

Bezoek de website voor meer informatie en registratie.

‹ Events overview