De toekomst van het Rijksvaccinatieprogramma

Er wordt al jaren gesproken over de inhoud en het nut van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Ook de wenselijkheid van een RVP voor ouderen staat weer volop ter discussie. DutchCC en de Sectie Vaccinologie van de KNVM nemen dit jaar actief deel aan het debat.

Inhoud
Tijdens een eendaags symposium in De Bilt krijgt u onder andere een overzicht van de wetenschappelijke basis van het huidige RVP. U hoort welke keuzes gemaakt moeten worden voor de toekomst en welke positie het RVP inneemt binnen het totale vaccinbeleid.

Doelgroepen
Wetenschap, medische stand, overheid, politiek, media en industrie.

U kunt deze dag onder meer bijdragen verwachten van en kennismaken met:

  • Prof. dr. Joost Ruitenberg, Hoogleraar VU Amsterdam
  • Prof. dr. Jaap van Dissel, Directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM
  • Prof. dr. Ab Osterhaus, Hoogleraar virologie aan het Erasmus MC te Rotterdam
  • Prof.dr. Tom Ottenhoff,  Leids Universitair Medisch Centrum
  • Prof. dr. Han van den Bosch, Athena Instituut van de Vrije Universiteit in Amsterdam
  • Roderick Gielis, Communicatiemanager bij RIVM
  • Dr. Cornelis Boersma, Corporate Affairs Directorate Europe GSK
  • Dr. Aura Timen, Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
  • Dr. Ted van Essen, Huisarts, Universitair Hoofd-docent  UMCentrum Utrecht 
  • Ministerie VWS, tbc

Voor meer informatie en het volledige programma verwijzen wij u naar de flyer of de website

‹ Events overview