Bijeenkomst Toekomstfondskrediet voor OnderzoeksFaciliteiten

Bent u werkzaam bij een onderzoeksinstelling? Dan bent u van harte welkom op de informatiebijeenkomst over het nieuwe Toekomstfondskrediet voor OnderzoeksFaciliteiten.

Dit krediet investeert in hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten, een randvoorwaarde voor succesvol onderzoek en innovatie. U krijgt meer informatie over de achtergronden van het krediet, hoe u in aanmerking kunt komen voor een lening en welke randvoorwaarden gelden voor terugbetaling van de lening.

Toekomstfonds
De bijeenkomst focust op de investeringen in nieuwe en bestaande onderzoeksfaciliteiten. Hiervoor is €40 miljoen beschikbaar. Het fonds verstrekt leningen van minimaal €1 miljoen tot maximaal € 15 miljoen voor hoogwaardige onderzoekfaciliteiten van onderzoeksinstellingen.

Programma

  • 10.30 uur  Inloop
  • 11.00 uur  Opening door dagvoorzitter, Sip Oegema  (clusterleider Strategie, Europese programma’s en Analyse van het ministerie van Economische Zaken)
  • 11.05 uur  Interview met Bertholt Leeftink, DG van het ministerie van Economische Zaken, en Hans Schutte, DG van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  • 11.20 uur  Casper Langerak (adviseur RVO.nl) licht de regeling toe, de criteria om ervoor in aanmerking te komen en de wijze van aanvragen
  • 11.45 uur  Netwerkcafé inclusief lunch. Medewerkers van RVO.nl en NWO beantwoorden vragen over de regeling,
  • 13.00 uur  Afsluiting

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor toegepaste onderzoeksinstellingen (TO2), universiteiten, hogescholen en private onderzoeksinstellingen.

Meldt u hier aan.

‹ Events overview