Economische missie naar Sierra Leone, Liberia en Guinee met minister Lilianne Ploumen

Wilt u kennis nemen van de huidige economische ontwikkelingen in Sierra Leone, Liberia en Guinee? Ga dan van 5 t/m 8 juli mee met de economische missie naar deze landen met Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Voor de uitbraak van Ebola zaten deze landen economisch gezien in de lift. Nederland organiseert als één van de eerste landen na de Ebola-uitbraak een economische missie op ministerieel niveau naar deze regio. Graag bieden we bedrijven de mogelijkheid om vroeg in te spelen op potentiële kansen die zich in deze landen zullen voordoen, want ondanks de Ebola-crisis zijn de fundamenten van deze economieën onaangetast.

De verwachting is dat er de komende jaren geïnvesteerd zal worden in gezondheidszorg, landbouw en infrastructuur in de drie landen, wat interessante kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast heeft Nederland ook het bedrijfsleven instrumentarium en beurzenprogramma voor alle drie de landen opengesteld.

Sectoren
Deelname aan deze missie staat open voor alle bedrijven en kennisinstellingen.

Voor deze missie zijn de volgende kansrijke sectoren gedefinieerd die aansluiten bij de ontwikkelingen in de betreffende landen en die mogelijkheden creëren voor Nederlandse bedrijven:

  • Logistiek/ Infrastructuur (onder andere havens)
  • Landbouw
  • Mijnbouw
  • Gezondheidszorg

Bedrijvenprogramma
U kunt tijdens de missie aansluiten bij de officiële bezoeken van minister Ploumen bij de lokale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handel, logistiek, landbouw en gezondheidszorg.

Verder vindt gedurende deze missie een aantal collectieve activiteiten plaats waarbij de deelnemers geïnformeerd worden over de ontwikkelingen op de betreffende markten. Beschikbare fondsen en middelen vanuit multilaterale instellingen zullen daarbij een expliciet onderwerp zijn.

Tijdens netwerkevenementen, in aanwezigheid van minister Ploumen en de Nederlandse ambassadeur, bestaat de mogelijkheid uw bestaande zakelijke relaties uit te nodigen en nieuwe contacten te leggen. Voor deelnemers kunnen ook zakelijke afspraken (matchmaking) worden gearrangeerd, op basis van door u zelf aan te leveren bedrijven / organisaties in de drie landen.

Deelname
De kosten van deelname aan de missie bedraagt € 950 per bedrijf/organisatie (deelname is gelimiteerd tot één persoon per bedrijf/organisatie i.v.m. de logistieke reisbeperkingen). Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Het dienstenpakket dat u hiervoor wordt geboden omvat:

  • deelname aan de (collectieve) programmaonderdelen;
  • matchmaking op basis van een door u aan te reiken adreslijst;
  • vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje;
  • collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie tijdens het verblijf in  Sierra Leone, Liberia en Guinee.

Aanmelden
De inschrijving voor deze missie is gesloten.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze economische missie kunt u naar de website of neem contact op met:

Fred van der Meer:
T (088) 602 11 20
M fred.vandermeer@rvo.nl

en Mirco Rossi:
T (070) 348 56 94
E mirco.rossi@minbuza.nl.

‹ Events overview