Economische Missie naar India

4 juni t/m 6 juni

Wilt u zakendoen in India? Ga dan van 4 t/m 6 juni 2015 mee met de economische missie India in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen en staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken.

Focus op sectoren
Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen uit alle sectoren:

  • Agri & Food, Tuinbouw en uitgangsmaterialen
  • Life Sciences & Health
  • Sportinfrastructuur
  • Water (water-, maritieme- en deltatechnologie)

Een thema dat tijdens de missie prominent aan de orde zal komen is stedelijke infrastructuur. Dit thema heeft raakvlakken met de hierboven genoemde sectoren.

Meer informatie op www.rvo.nl

‹ Events overview