Internationale kansen voor de Topsector LSH

Healthcare bijeenkomst over actualiteiten in de Topsector LSH en marktkansen in Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk

12 maart 2015 | 14:00 – 19:00 (incl. netwerkdiner) | Erasmus MC, Rotterdam

Op donderdag 12 maart 2015 van 14:00 tot 19:00 organiseert de Task Force Health Care i.s.m. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Ambassade te Pretoria, Zuid-Afrika, en de NBSO te Manchester, Verenigd Koninkrijk (VK), een bijeenkomst ‘Internationale kansen voor de Topsector LSH’. De bijeenkomst zal onder meer ingaan op marktkansen in Zuid-Afrika en het VK en actualiteiten met betrekking tot Internationalisering en Export binnen de Topsector Life Sciences & Health.

Programma:

14:00   Ontvangst en Registratie
14:30   Welkom en Opening
14:50   Parallelle bijeenkomsten:
A. Medische Marktkansen in Zuid-Afrika
B. Medische Marktkansen in Verenigd Koninkrijk
C. Actualiteiten Topsector LSH (interactieve sessie)
16:50   Plenaire Afsluiting
17:10   Start Netwerkreceptie (inclusief avondeten)
19:00   Einde Bijeenkomst

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst!

Bijeenkomst A: Medische Marktkansen Zuid-Afrika
De gezondheidszorg in Zuid-Afrika kent uiterste waarbij men enerzijds kampt met de lasten van traditionele ziekten zoals HIV/AIDS en TB en men anderzijds de lasten van welvaartsziekten zoals hart-, vaat- en chronische-ziekten ziet toenemen. Terwijl het land een substantieel bedrag besteedt aan zorg (8,5% van het BNP) is er een groot verschil tussen de kwaliteit en distributie van publieke (50% van zorguitgave bediend meer dan 80% van de bevolking) en private (50% van zorguitgave bediend minder dan 20% van de bevolking) zorg. Het land heeft grote behoefte aan innovatieve en duurzame kennis en producten die de efficiëntie, capaciteit en kwaliteit van de zorg aanzienlijk kunnen verbeteren.

De TFHC heeft in nauwe samenwerking met de Ambassade te Pretoria inmiddels diverse activiteiten georganiseerd op Zuid-Afrika waaronder een Fact Finding Missie (April 2014) en een Handelsmissie (Juli 2014). In de afgelopen 6 maanden is er een ‘Marktstudie’ verricht door KPMG in opdracht van de Nederlandse Ambassade te Pretoria en RVO. Gedurende deze bijeenkomst zullen de resultaten en bevindingen gepresenteerd worden, praktijk ervaringen gedeeld worden en in samenspraak met het publiek besproken worden of en welke vervolgstappen wenselijk zijn.

Programma Medische Marktkansen Zuid-Afrika:
14:50   Opening Sessie (door TFHC en Nederlandse Ambassade te Pretoria)
15:00   Lancering Rapport ‘Marktkansen in Zuid-Afrika’ (door KPMG)
15:30   2 Pitches van Medische Bedrijven actief in Zuid-Afrika
16:20   Hoe nu verder? (door TFHC)
16:50   Einde Sessie

Meer informatie over de inhoud, doelgroep en doelstelling van de bijeenkomst Marktkansen in Zuid-Afrika vindt u via deze link (klik hier).

Bijeenkomst B: Medische Marktkansen Verenigd Koninkrijk
Met ruim 64 miljoen inwoners en een totale uitgave aan de zorg van £144,5 miljard in 2012 (£2.258 per capita)  vormt het VK een zeer interessante markt. In opdracht van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland en in samenwerking met de TFHC heeft de NBSO te Manchester een marktstudie uitgevoerd dat ingaat op de marktkansen in het VK voor Nederlandse organisaties. Het rapport zal o.a. ingaan op de organisatie van de zorg en de sector, de trends, ontwikkelingen en investeringen, en zakendoen in de sector.

Naast de lancering van het rapport zullen er presentaties gehouden worden door medische bedrijven met ervaring in het VK en zal er gesproken worden over vervolgstappen om de kansen te verzilveren.

Programma Medische Marktkansen Verenigd Koninkrijk:
14:50   Opening Sessie (door TFHC en NBSO te Manchester)
15:00   Lancering Rapport ‘Marktkansen in de VK’ (door NBSO)
15:30   2 Pitches van Medische Bedrijven actief in de VK
16:20   Hoe nu verder? (door TFHC en NBSO)
16:50   Einde Sessie

Meer informatie over de inhoud, doelgroep en doelstelling van de bijeenkomst Marktkansen in het VK vindt via deze link (klik hier).

Bijeenkomst C: Actualiteiten Topsector LSH
Binnen de Topsector Life Sciences & Health (LSH) vinden diverse interessante ontwikkelingen plaats m.b.t. Internationalisering en Export. De TFHC is hierbij steeds nauwer betrokken en een belangrijke sparringpartner van de Topsector LSH. Alhoewel de TFHC in grote lijnen erg tevreden is over de ontwikkelingen van de Topsector LSH is dit niet altijd zichtbaar voor individuele organisaties (m.n. de kleinere). Sterker nog, om het gat te dichten tussen de ‘beleidsmakers en -uitvoerders’ en de partijen waarvoor het bedoeld is, vinden wij het uiterst belangrijk hierin te faciliteren middels interactieve sessies.

Gedurende deze bijeenkomst zullen wij middels ‘ronde tafels’ diverse actuele onderwerpen aansnijden en enkele sterktes van de Topsector LSH / TFHC bespreken. Denkt u hierbij aan de mogelijkheden bij de EU, opkomst van e-health, stijgende aandacht voor ‘healthy ageing’, het idee van de ‘Health~Holland’branding, nieuwe export instrumenten van de Topsector LSH, en zo voorts.

Programma Actualiteiten Topsector LSH:
14:50   Opening en Toelichting Ronde Tafels (door TFHC)
15:10   3 Rondetafels
15:50   Wissel
16:00   3 Rondetafels
16:40   Einde Rondetafels

Aanmelden
Wilt  u aanwezig zijn op deze middag en deelnemen aan één van de deel-bijeenkomsten, dan kunt u zichaanmelden via deze link (klik hier).

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt een bevestiging met daarin verdere details.

‹ Events overview