'Voor vitaal functionerende burgers in een gezonde economie'

-
Bangalore and Hyderabad
-
Bangkok, Thailand

Lancering KIA Gezondheid & Zorg 2024-2027

“Als ik kijk naar onze mooie coalitie en wat die al heeft opgeleverd, ben ik positief dat we in de komende vier jaar ook weer waardevolle stappen zullen zetten. Voor de gezondheid en zorg van elke inwoner van Nederland, voor onze maatschappij en economie. Ik kijk er naar uit om dat samen met jullie allemaal te doen.”

- Carmen van Vilsteren, Voorzitter Themateam Gezondheid & Zorg

Toekomstbeelden

Samen met experts uit het veld creëerde de gezondheids- en zorgcoalitie heldere beelden van de gewenste toekomst in 2030, die laten zien wat er moet gebeuren om de impact te bereiken die de missies voor ogen hebben.

Toekomstbeelden 2030

Health~Holland Update

Raak geïnspireerd door diverse interviews, interessante artikelen, mooie quotes en nog veel meer in ons online tijdschrift!

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Lees de laatste editie 

Health~Holland Financiering

Health~Holland draagt bij aan verschillende calls in de Nederlandse Life Sciences & Health sector, evenals crossover calls met andere sectoren.  Daarnaast is Health~Holland leidend in de uitvoering van de TKI regelingen voor het LSH veld.  Lees hier meer over de Health~Holland calls en regelingen, bijvoorbeeld over de PPS-Toeslag (Match Call).

Startup en mkb support

Topsector LSH ondersteunt de sector door te bouwen aan toekomstige Life Sciences business leaders. Van interesse in ondernemerschap tot innovatieve ideeën, serieuze business cases en wereldwijde schaalvergroting: de Life Sciences & Health sector biedt educatie- en coachingsprogramma's voor elke fase in je carrière. 

rocket

Internationalisering

Vanwege het belang van handel, kennisuitwisseling en buitenlandse investeringen voor de Nederlandse economie en samenleving is internationalisering essentieel voor het realiseren van de ambitieuze doelstellingen van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de Nederlandse overheid. Nederland heeft de wereld veel te bieden en beschikt over een gunstig innovatie ecosysteem en vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven.

Earth