De Vijf Belangrijkste Lessen van de living labs sport en bewegen

In 2020 financierde ZonMw in samenwerking met Sportinnovator twaalf living labs om te experimenteren met innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen. Het ministerie van VWS financiert living labs van de G5 gemeenten. ‘Living labs’ zijn, anders dan traditionele laboratoria, real life experimenteerruimtes. Gewoon in woonwijken, parken en andere buitenruimtes dus en in contact met de lokale betrokkenen met als doel om sport en bewegen te stimuleren.

Inmiddels vormen de living labs, met hulp van Katapult, een netwerk. Katapult is de aanjager van een netwerk van meer dan 450 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. In de afgelopen jaren hebben de living labs ervaring opgedaan met experimenten om mensen in beweging te krijgen.

Op 14 april 2022 kwamen labregisseurs uit Nederland samen tijdens de Katapultdag in de Fokker Terminal in Den Haag. Zij deelden de vijf belangrijkste lessen van de Living Labs Sport en Bewegen en wisselden kennis uit. Het doel? Een versnelling geven aan de doorontwikkeling en verduurzaming van de bestaande labs en nieuwe labs helpen een vliegende start te maken.

De vijf lessen op een rij

1.    Investeer in netwerkvorming en luister goed naar behoeften en wensen
2.    Onderschat de rol van de labregisseur niet
3.    Denk vanaf het begin na over verankering
4.    Sta open voor veranderingen
5.    Deel successen

Meer informatie over de 5 lessen vind je hier.

Bron: ZonMw

Samenwerking

‹ News overview