8 Consortia Ontvangen ZorgTech-voucher voor Innovatie Gezond Oud Worden

Afgelopen maand ontvingen acht van de negentien projectconsortia die een aanvraag indienden een voucher van het Zuid-Hollandse innovatieprogramma ZorgTech. Met financiële en inhoudelijke support stuwt ZorgTech zorgtechnologische oplossingen richting de markt. Alle projecten geven antwoord op de vraag hoe we in een tijd van vergrijzing en toenemende druk op de gezondheidszorg zo gezond mogelijk oud worden. Vanaf 15 mei starten de geselecteerde consortia met hun projecten.

‘De kwaliteit lag hoog deze ronde’, viel ZorgTech-programmamanager Marieke Kodde op. ‘Bijna alle projectaanvragen scoorden bovengemiddeld. Met een budget voor de acht beste aanvragen maakte dat de selectie extra moeilijk.’ De beoordelingscommissie bestond voor het eerst uit zowel interne als externe beoordelaars, waaronder zorgverleners en investeerders. ‘Zij zorgden voor waardevolle gesprekken en deskundige perspectieven, en daarmee voor nog beter onderbouwde keuzes. Zeker omdat er partijen meededen die we al kenden uit eerdere rondes, was zo’n externe blik onmisbaar.’

Zorgverzekeraar als penvoerder

Om in aanmerking te komen voor een voucher moet ieder consortium minimaal bestaan uit een technologieaanbieder en een zorgorganisatie. ‘Die voorwaarde vormt een mooie incentive om elkaar op te zoeken’, merkt Marieke. En dat is precies het doel ervan. ‘Bij twijfel hadden consortia met een groter aantal aangesloten zorgorganisaties een streepje voor. Door aan te haken, tonen zij vertrouwen in de innovatie.’ Ook van consortia die achter het net visten, hoorde Marieke dat de voucherronde nieuwe, vruchtbare samenwerkingen en projectplannen tot stand bracht.

“Door aan te haken tonen zorgorganisaties vertrouwen in de innovatie.”

– Marieke Kodde, programmamanager ZorgTech

Bij één van de consortia neemt een zorgverzekeraar het voortouw, wat nog niet eerder gebeurde. ‘De verzekeraars zijn vaak moeilijk te bereiken, maar essentieel voor de bekostiging’, weet Marieke van eerdere rondes. ‘We zijn blij dat een verzekeraar nu een actieve rol inneemt als penvoerder.’ Het gaat om Zorgkantoor DSW, dat samen met Zorginstellingen Pieter van Foreest en Linksight het consortium PALZOZ vormt. Ze ontwikkelen een data-analyseplatform met innovatieve privacytechnologie dat zorgpartijen, gemeenten en verzekeraars helpt de zorg doorlopend te verbeteren op basis van actuele data.

‘Als we niets doen, komen de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg snel onder druk te staan’, alarmeert Eline Loomans van DSW. ‘We stappen graag over de grenzen van ons eigen domein heen, onder meer door dit consortium te vormen, want door samen te werken bereiken we veel meer.’

Meer weten over de projectconsortia?

Lees het hele artikel van Innovation Quarter hier verder!

Bron: Innovation Quarter

Samenwerking

‹ News overview