Inventory Dutch Antibiotic Research

OPROEP: Inventarisatie NL onderzoek antibiotica

Het ministerie van VWS, in samenwerking met het ministerie van EZ en de topsectoren LSH, Chemie en AgroFood, streeft naar meer samenwerking tussen onderzoekinstellingen en bedrijven op het gebied van R&D van nieuwe antibiotica en alternatieve behandelingen. Achterliggende reden is de groeiende zorg voor de mondiale toename van bacteriële antibioticumresistentie.

Hiervoor heeft het ministerie InnoTact Consulting verzocht om een nationale samenwerkingsstructuur uit te werken.  Als onderdeel hiervan inventariseren we de Nederlandse onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en programma’s die leiden tot nieuwe antibiotica,  alternatieve behandelingen (peptiden, bacteriofagen, vaccins etc) of hiervoor in te zetten technologieën. Dit zowel bij universiteiten, UMC’s, onderzoeksinstellingen als bij bedrijven (start-up’s, MKB en grote bedrijven).

Indien u betrokken bent bij dergelijk onderzoeks- en/of ontwikkelingswerk en dit zichtbaar gemaakt wilt zien voor de minister nodigen we uit vóór 17 oktober 2015 te reageren door een email te sturen aan vandongen@innotact.nl onder vermelding van ‘Inventarisatie NL onderzoek antibiotica’. Wij nemen aansluitend contact met u op zodat we uw onderzoek in de inventarisatie kunnen meenemen.

Voor nadere informatie: zie ook Update Health-Holland.

 

‹ News overview