Data Driven Healthcare - Gegevensuitwisseling in de Zorg

Data en data gedreven technologieën staan steeds vaker aan de basis van beslissingen en handelingen in de gezondheidszorg. De beschikbaarheid van medische gegevens en digitale gegevensuitwisseling in de zorg is daarbij essentieel. Zorgprofessionals kunnen hierdoor betere zorg verlenen en patiënten krijgen meer regie over hun eigen gezondheid.

Het biedt vele voordelen en mogelijkheden wanneer zorgverleners medische informatie veilig digitaal kunnen delen, ondersteund door eenheid van taal en met dezelfde techniek. Zowel zender als ontvanger beschikken dan over dezelfde eenduidige informatie. Zo is bijvoorbeeld meteen inzichtelijk welke behandeling iemand heeft gehad, welke medicijnen worden gebruikt en of er allergieën zijn. Dit helpt vermijdbare fouten terug te dringen. Zorgverleners hoeven bovendien geen gegevens meer over te typen, waardoor er meer tijd is voor patiënt of cliënt. Dit alles helpt dus om de gezondheid van patiënten en cliënten te verbeteren!

Wanneer de gegevens digitaal beschikbaar zijn, kan een zorgverlener deze vervolgens ook beschikbaar stellen aan de zorggebruiker. De standaardisatie van gegevensuitwisselingen maakt het vervolgens op termijn mogelijk deze gegevens te delen via de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Laat je informeren op 25 mei over dit belangrijke onderwerp tijdens het online event Data driven healthcare – Digitale gegevensuitwisseling in de zorg!

Programma

  • 11.00 – 12.30 uur: Plenaire livestream over kansen en uitdagingen rondom Data driven Healthcare
  • 12.30 – 14.00 uur: Online verdiepende sessies

Bron: Mobile Healthcare

‹ Events overview