Clinical research: five ambitions - How does The Netherlands become European frontrunner?

Nederland koploper in Europa qua klinisch onderzoek! Dat is de ambitie die centraal staat tijdens deze bijeenkomst van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, woensdag 19 juni in Perscentrum Nieuwspoort (Den Haag).

Potentie benutten

Een sterk klinisch onderzoeksklimaat leidt tot snellere toegang tot innovatieve behandelingen voor Nederlandse patiënten. Bovendien versterkt dat het vestigingsklimaat. Ons land heeft de potentie om op het gebied van klinisch onderzoek tot de top van Europa te behoren. Met de komst van de EMA naar Amsterdam staat Nederland extra in de spotlights. Dit brengt nieuwe maatschappelijke en economische kansen met zich mee. Daarom is dit hét moment om samen vast te stellen hoe we die potentie ten volle gaan benutten.

Vijf adviezen

Tijdens deze meeting geven vijf opinieleiders vanuit verschillende perspectieven een advies. Vervolgens vindt er een paneldiscussie plaats met Tweede Kamerleden Joba van den Berg en Arno Rutte en twee experts op het gebied van klinisch onderzoek. Hierbij komt de rol van de politiek nadrukkelijk aan de orde.

Praktische informatie

Vanaf 11.30 uur zal er een lunch worden geserveerd. 
Aanmelden: Graag ontvangen we vooraf uw aanmelding. Inschrijven kan via de knop Aanmelden.

Datum en tijdstip

19 juni 2019, 12:00 - 13:45 uur
 

Programma

11:30 - 12:00 uur

Inloop 

12:00 - 12:05 uur

Introductie 
Gerard Schouw - directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

12:05 - 12:20 uur

Belang voor Nederlandse ziekenhuizen 
Carla van Herpen - hoogleraar Rare Cancers Radboud UMC

12:20 - 12:35 uur

Perspectief vanuit internationaal bedrijf
Paul Korte - directeur Corporate Affairs Janssen Pharmaceuticals 

12:35 - 12:50 uur

Medische invalshoek 
Joep Rijnierse - Medisch Directeur Amgen

12:50 - 13:05 uur

Relevantie voor patiënten 
Rian Visser - Hematon 

13:05 - 13:45 uur

Panel discussie met vertegenwoordigers vanuit de Tweede Kamer 
Joba van den Berg (CDA), Arno Rutte (VVD), Henk Kamsteeg (Voorzitter DCRF), Bart Scheerder (Voorzitter ACRON), onder leiding van Gerard Schouw

13:45 uur

Afronding 
Gerard Schouw - directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Bron: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

‹ Events overview