De kosten en baten van de preventie van mentale klachten

Het arbeidsverzuim vanwege psychische klachten is in 2023 gestegen tot het hoogste niveau ooit. In Nederland vielen 26 procent van alle gemiste werkdagen in het eerste kwartaal van dit jaar in de categorie psychisch verzuim. De stijging deed zich voor in alle leeftijdsgroepen, maar is het sterkst onder jongere werknemers.[1]

In dit position paper zetten we informatie uiteen over de kosten en baten van de preventie van mentale klachten. De cijfers van arbeidsverzuim met als oorzaak psychische klachten zijn zorgwekkend. Investeringen in mentale gezondheid lijken echter achter te blijven, terwijl uit internationaal onderzoek blijkt dat een positieve return on investment (ROI) te verwachten is bij investeringen in de preventie van mentale klachten. Ook uit onderzoek in Nederland blijkt dat het verbeteren van mentaal welbevinden gepaard gaat met significante maatschappelijke kostenbesparingen. In het kader van practice what you preach is Health~Holland een samenwerking aangegaan met Psyned. Preventie van mentale klachten past uitstekend binnen de verschillende zorgakkoorden en voor het innovatieve bedrijfsleven zijn er kansen om aan preventie bij te dragen binnen het spectrum aan perspectieven over de kosten en baten van preventie van mentale klachten.

Voor Health~Holland is het dan ook evident dat investeringen in preventie van mentale klachten lonen, niet slechts vanwege de monetaire winst die deze investeringen al dan niet opleveren, maar vooral ook vanwege de gezondheidswinst en arbeidsschadereductie die ze opleveren.

Lees het position paper hier

Met dit position paper roept Health~Holland innovatieve private en publieke partijen op om van onze PPS-subsidieregeling gebruik te maken ten behoeve van projecten die de mentale gezondheid van eenieder helpt beschermen, behouden en/of verbeteren. Preventie van mentale klachten bevordert immers de kracht van de samenleving, maatschappelijk alsook economisch, zoals blijkt uit (inter-) nationale gezondheids- en kosten-batenanalyses. Bovendien bieden de recent gepubliceerde zorgakkoorden en -programma’s van VWS de nodige marktkansen voor gevalideerde preventieconcepten, -producten en -diensten van innovatieve bedrijven. Voor meer informatie over de Health~Holland PPS-subsidieregeling verwijzen we belangstellenden naar: www.health-holland.com/funding-opportunitiesOf stuur een e-mail naar tki@health-holland.com.

Daarnaast roepen we het innovatieve bedrijfsleven en kennisinstellingen op om te overwegen zich aan te sluiten bij het Nationaal Plan Hoofdzaken (NPH; zie: www.nationaalplanhoofdzaken.nl).

Tenslotte bevelen we het innovatieve bedrijfsleven en kennisinstellingen aan zich te melden bij tki@health-holland.com wanneer zij willen bijdragen aan een Nationaal Groeifondsvoorstel (zie: www.nationaalgroeifonds.nl/) voor de 4de ronde (zie: www.nationaalgroeifonds.nl/aanvraag-indienen-in-2024-2025) voor mentale gezondheid.


De kosten en baten van de preventie van mentale klachten

‹ News overview