Illustratieprojecten voor de transitie van gezondheid en zorg

Binnen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid richt de Topsector LSH zich met de publiek-private samenwerkingen op het maatschappelijk thema gezondheid & zorg (MT G&Z). De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid & Zorg beschrijft de ambities binnen het MT G&Z en de bijbehorende strategie om deze ambities waar te maken. Eén van de implementatie-instrumenten uit de KIA 2020-2023 Gezondheid & Zorg is het illustratieproject: een project dat illustreert dat men de MT G&Z-missies reeds realiseert en daarnaast laat zien hoe dat gebeurt.

Met de illustratieprojecten wil de MT G&Z-coalitie nadrukkelijk de grootste en meest uitdagende missie bereiken: het met 30% terugdringen van de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen in 2040. Hiermee wordt voor heel Nederland en de rest van de wereld zichtbaar waartoe de MT G&Z-coalitie in staat is met het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.

Topsector LSH heeft in 2021 €2 miljoen aan PPS-toeslag gereserveerd voor de illustratieprojecten.

Wat kan je aanvragen?

Per project met een looptijd van minimaal 2 tot maximaal 3 jaar kan er minimaal €350.000 en maximaal €600.000 aan PPS-toeslag worden aangevraagd.

Wanneer kan je aanvragen?

Het indienen van een aanvraag bestaat uit de volgende twee stappen:

  • Stap 1: Indienen projectidee (deadline 13 oktober 2021, CET 17:00)
  • Stap 2: Indienen uitgewerkte aanvraag (deadline 16 maart 2022, CET 17:00)

Informatiebijeenkomst

Er zal op donderdag 7 september 2021 van 12:30 tot 14:00 uur een online informatiebijeenkomst plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de voorwaarden en de aanvraagprocedure, en kunnen er vragen over deze call worden gesteld. Meer informatie over deze informatiebijeenkomst is hier te vinden. 

Lees de volledige subsidieoproep

De volledige subsidieoproep vindt u hieronder, hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep. Daarnaast zijn hier ook de bijbehorende documenten voor indiening te downloaden.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Lisa Büller (Innovation Officer), buller@health-holland.com.