Citizen Science voor Gezondheid en Zorg

ZonMw en Health~Holland bundelen de krachten voor het programma Citizen Science voor Gezondheid en Zorg (CS4GZ). De focus ligt op onderzoek en innovatie op het gebied van de eigen gezondheid en zorg, op initiatief van burgers die samenwerken met onderzoekers, (zorg)professionals, ondernemers en indien relevant overheid. Het doel van het programma is het realiseren van creatieve, innovatieve en vooral ook duurzame oplossingen aan de hand van Citizen Science voor het Maatschappelijk Thema Gezondheid en Zorg.

Wat is het?

Het programma CS4GZ draagt bij aan de transitie naar zelf- en samen-management van gezondheid, en het ‘meedoen’ en ‘ertoe doen’ in de samenleving. Gezondheid, meedoen en ertoe doen naar behoefte en vermogen zijn een doel op zich, maar zijn ook een belangrijk middel. Meedoen en ertoe doen werken preventief en biedt mensen fysiek, mentaal, sociaal én economisch perspectief. Bovendien vormen burgers in omvang en inzet een drijvende kracht voor maatschappelijke uitdagingen, zoals ook voor de transitie van de gezondheid en zorg. Denk hierbij aan de zorg voor zichzelf en voor anderen. Het faciliteren van burgers om onderzoek te initiëren en in het onderzoek een centrale rol nemen moet leiden tot een verbetering van hun gezondheid, het meedoen en ertoe doen alsmede van hun positie in de quadruple helix.

Voor wie is het?

Een burger(collectief) kan samen met een beroepswetenschapper, verbonden aan een onderzoeksorganisatie, een aanvraag doen. Cofinanciering van een bedrijf is verplicht.

Wat kun je aanvragen?

Per project met een looptijd van maximaal 24 maanden kan er minimaal €150.000 en maximaal €300.000 aan PPS-toeslag worden aangevraagd. Voor deze subsidieronde is een budget van €1 miljoen beschikbaar.

Wanneer kun je aanvragen?

Het indienen van een aanvraag bestaat uit de volgende twee stappen:

  • Stap 1: Indienen projectidee (deadline 18 mei 2021 14.00 uur)
  • Stap 2: Indienen uitgewerkte subsidieaanvraag (deadline 9 november 2021, 14.00 uur)

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u hier bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Heb je een vraag?

Wil je meer informatie over Citizen Science voor Gezondheid & Zorg? Neem dan contact op via citizenscience@zonmw.nl of telefonisch met:

  • Rouming Hu (programmamanager), 070 349 54 31 
  • Lisette Schuur (programmasecretaris), 070 349 50 37

Voor vragen over PPS-toeslag en andere financiële vragen kunt in eerste instantie terecht bij de KTO/TTO van uw onderzoeksorganisatie. Voor overige vragen kunt u terecht bij: Jolande Zijlstra (innovatiemanager), zijlstra@health-holland.com

Indienen via ProjectNet

Projectideeën kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online indiensysteem van ZonMw (ProjectNet).

Voor meer informatie, bezoek de website van ZonMw.

Informatiebijeenkomst

ZonMw en Health~Holland organiseren op 1 april 2021 een digitale informatiebijeenkomst over de subsidieoproep Citizen Science voor Gezondheid en Zorg. Tijdens deze bijeenkomst krijgen geïnteresseerden informatie over de subsidieoproep die nu open staat. Ook kunnen deelnemers samenwerkingsmogelijkheden verkennen voor het opstellen van een projectidee. Meld je nu aan!