Reports

1ste GROZ dialoog

Over (on)gewoon anders doen: júist nu!

Op 19 mei vond de 1eGROZ-dialoog online plaats. Tijdens deze middag deelden verschillende regio’s hun ervaringen tijdens de COVID-19 crisis. Welke technologische en sociale innovaties, die in hoog tempo zijn ontwikkeld, bieden ook kansen voor de toekomst? Waar lopen ze tegenaan? Hoe kunnen verschillende partijen aan deze uitdagingen en kansen bijdragen?

Een aantal thema’s kwam gedurende de dialoog sterk naar voren: gelijkwaardig samenwerken, meten en monitoren, digitalisering en financiering.

Gelijkwaardig samenwerken

Zowel op beleidsniveau als in de wijk, zetten burgers, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid hun eigen belangen opzij om gezamenlijk te werken aan de uitdagingen die de Corona-crisis met zich meebrengt. Ook zijn er stappen gezet in de optimalisatie van samenwerking tussen het formele en informele (mantelzorgers, vrijwilligers, familie) zorg. Wat is er nodig om dit in de toekomst te implementeren en te borgen? “Duurzame verandering staat of valt met gelijkwaardig samenwerken met inwoners door de leef- en systeemwereld bij elkaar te brengen,” aldus Grace Blok. Lea Bouwmeester voegt toe: “Het is noodzakelijk dat we niets voor een ander invullen, maar het samen doen.” Bovendien is het belangrijk om integraal samen te werken. Hans Peter Jung licht toe: “De eerste lijn kan een belangrijke rol spelen om mensen met niet-medische hulpvragen te laten zoeken naar antwoorden elders in de wijk of het sociale domein.” 

Meten en monitoren

Het meten van effecten op de langere termijn is essentieel om te kijken of er gezondheidswinst wordt geboekt in de populatie. Adriaan Brouwer: “Wanneer dit kan worden aangeduid kan je een externe partij laten meefinancieren en zo op de langere termijn het initiatief consolideren.” Marc Roosenboom en Hilbrand Jacobs voegen toe: “We moeten niet alleen evalueren om te verantwoorden (0- en 1-meting), maar vooral evalueren om (kort) cyclisch te leren en te verbeteren. Het meten van ontwikkeling, groei, gezondheid en participatielevert meer waarde en kennis op dan alleen kwantitatieve monitoring.”

Digitaliseren

In de huidige 1,5 meter maatschappij speelt digitalisering een steeds grotere rol. Bijvoorbeeld bij de huisartsen. Patiënten hoeven niet meer langs te komen op de praktijk en kunnen uitslagen van onderzoeken bekijken, of hun bloeddruk meten. Echter wordt de kloof tussen sociaal-economische groepen door deze shift in digitalisering steeds zichtbaarder. Hoe zorgen we ervoor dat patiënten die laaggeletterd zijn, of digitaal niet zo vaardig optimaal gebruik kunnen blijven maken van de zorg? Lea Bouwmeester: “Digitaal wordt het nieuwe normaal, mits oplossingen met de eindgebruiker worden ontwikkeld.” Maar hoe zorg je dat je daarin iedereen betrekt? Wat kunnen de partijen uit de quadruple helixhierin betekenen? Een van de manieren om sociale cohesie in de gemeente/regio te krijgen en op een lage manier informatie te verspreiden is via de zogenaamde ‘Tupperware-methode’. De methode speelt in op de eigen organisatiekracht van bewoners en de inzet van hun sociale netwerken. Een gemeente kan op verschillende manier betrokken zijn: (1) De gemeente kan de eerste bijeenkomst zelf organiseren en ze daarna overlaten aan betrokken geraakte bewoners en (2) De gemeente geeft een initiatievenbudget vrij voor de bewoners voor het organiseren van deze bijeenkomsten.

Financieren

Deze veranderingen zorgen ervoor dat de bekostiging van reguliere zorg herzien moeten worden. Hans Peter Jung: “Samen met diverse partijen, waaronder het ziekenhuis, huisarts en inwoners gaan we de moeilijke zoektocht en discussie aan met elkaar.” Maarten klomp: “Maar we moeten niet wachten met structurele financiering op uitkomsten van de maatschappelijke businesscase. Laten we het nú doen!”

Nieuwsgierig naar de hele dialoog? Bekijk de livestream hier terug.