Kwartaalsessie Human Capital Gezondheid en Zorg

Graag nodigen we u uit voor de kwartaalsessie Human Capital Gezondheid en Zorg op donderdag 2 december van 14:30 – 15:45 uur.

Visie voor 2030 begint in 2022

Tijdens deze 6e kwartaalsessie praten we elkaar bij over de ontwikkelingen op het gebied van Human Capital voor het maatschappelijk thema Gezondheid en Zorg. We bespreken onder andere de Transitieagenda, welke met vele betrokkenen vervaardigd is en richting een finale versie gaat met lovende woorden van het Themateam. Ook nemen we de tijd om goede initiatieven op het gebied van gezondheid, zorg en life sciences te delen en hiervan te leren. Deze best practices laten zien wát er mogelijk is en dát het mogelijk is.

Daarnaast kijken we met alle betrokkenen van het maatschappelijk thema Gezondheid en Zorg  vooruit, naar de toekomst van de Human Capital in de LSH-sector. We zien voor ons hoe we in 2030 samen leren, werken en innoveren en dit slim organiseren. Dit doen we met kennisinstellingen, bedrijven, overheid én burgers. Om dit in 2030 te realiseren kijken we nu al vooruit en bepalen we samen welke concrete stappen we in 2022 gaan maken.

Agenda

Toekomstbeeld Human Capital Gezondheid en Zorg 2030
In lijn met de toekomstbeelden van de vijf VWS-missies is er voor de Transitieagenda Human Capital van het maatschappelijk thema Gezondheid en Zorg een toekomstbeeld vervaardigd, waarin we streven naar een missiegedreven grenzeloze samenwerking in de LSH-sector.

Best practices
Ook nu al zetten partijen uit de quadruple helix belangrijke stappen richting dit toekomstbeeld. Hoe zijn deze best practices tot stand gekomen, hoe dragen ze bij en welke stappen kunt u ondernemen om eenzelfde initiatief te starten?

Jaarplan 2022
Om de beoogde Transitie te bewerkstelligen, moeten we ook aankomend jaar al stappen ondernemen. Hoe kunt u bijdragen en waar heeft u behoefte aan?

Aanmelden

De kwartaalsessie vindt plaats op donderdag 2 december, 14:30-15:45 uur. U kunt zich aanmelden via de mail. We zien ernaar uit u digitaal te ontmoeten.

Wilt u alvast meer informatie over dit onderwerp? Lees de flyer over het Maatschappelijk Thema Gezondheid en Zorg, bekijk de video over GROZ, de toekomstbeelden van de VWS-missies of de website.

‹ Events overview