Transitieagenda Human Capital

Om de VWS-missies binnen het maatschappelijk thema gezondheid en zorg te realiseren en de huidige en toekomstige knelpunten in LSH-sector, preventie en zorg alsook onderzoek en onderwijs aan te pakken, zijn professionals met uiteenlopende en tevens complementaire talenten nodig. Deze collectieve Transitieagenda Human Capital beschrijft hoe de samenwerkingspartners in de komende jaren gezamenlijk zullen werken aan de nodige veranderingen in onderwijs, beroepenstructuur en de afstemming tussen (na)scholing en praktijk. De agenda presenteert het toekomstbeeld voor 2030 en de eerste belangrijke stappen op de weg daarheen. 

Het gedachtengoed, de betrokkenheid en executie van deze Transitieagenda is nadrukkelijk bedoeld als een dynamisch groei-initiatief, waarin we jaarlijks nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerken. En niet alleen het initiatief groeit nog, maar vooral ook de coalitie die aan de transitie meewerkt en bijdraagt aan het succes.

“Ik heb de sector uitgedaagd om met een visie te komen voor de toekomst van werken in de gezondheid en zorg in brede zin. Dat ligt er nu, maar voor de operationalisering van de Transitieagenda Human Capital is wel de steun van VWS en de andere departementen nodig, waaronder OCW, SZW en EZK. Als overheidsvertegenwoordiger voel ik me verantwoordelijk om ook hen te betrekken.” - Marcelis Boereboom, Secretaris-Generaal VWS, Topteamlid LSH namens overheid en Themateamlid MT G&Z

Transitieagenda