PANDEMIC PREPAREDNESS AND RESPONSE

APOLLONL: Avoiding Pandemics, Offering Longevity, making Lockdowns Obsolete

Propositie ten behoeve van de 2de ronde van het Nationaal Groeifonds

APOLLONL zal nieuwe kennis, concepten, inzichten, producten en diensten produceren die ingezet kunnen worden voor het voorspellen en beheersen van infectieziekten-uitbraken met epidemisch potentieel die een significante sociale en economische impact kunnen hebben. Het APOLLONL programma is opgebouwd uit zes programmalijnen. Drie daarvan zijn direct gericht op het voorspellen, vroeg herkennen en bestrijden van pandemieën, de andere drie, (op het gebied van productie en logistiek, sociale en maatschappelijke effecten en data en informatietechnologie), hebben naast hun intrinsieke waarde ook een ondersteunende rol voor de andere drie programmalijnen.

In het publiek-private APOLLONL consortium participeren vrijwel alle belangrijke spelers in Nederland op het gebied van het innovatieprogramma dat wij hier voorstellen. Naast de participatie van vrijwel alle Nederlandse kennis-instellingen (van UMC’s tot Hogescholen en TNO) en een aantal zeer relevante branche organisaties (zoals VIG) zijn zeer veel bedrijven (van ABN Amro tot Jumbo) aangesloten, zowel grote gevestigde farmaceutische partijen (van Pfizer tot Roche) als start-up bedrijven (van LiteVax tot Rapidemic BV).

De tijd is nu rijp voor een samenwerkingsverband dat zowel bij toekomstige uitbraken maar zeer zeker ook in perioden van relatieve rust op het infectiefront vruchten zal afwerpen.

Wilt u meer weten over APOLLONL? Download hieronder de propositie ten behoeve van de 2de ronde van het Nationaal Groeifonds.

Downloads