Flyer Gezondheid & Zorg

Iedereen vijf jaar langer gezond leven

Coalitie Gezondheid & Zorg aan de slag met vijf VWS-missies

Een veelzijdige maatschappelijke coalitie van burgers, bedrijven, onderzoekers en overheid gaat aan de slag met onze gezondheid. Samen met preventie- en zorgprofessionals werken zij aan een nieuwe aanpak van gezondheid en zorg, waardoor we in 2040 vijf gezonde levensjaren meer kunnen genieten. De tot nu toe weerbarstige sociaal-economische gezondheidverschillen moeten daarbij met 30% afnemen. Dat is de centrale missie voor het maatschappelijk thema gezondheid en zorg, door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontwikkeld voor het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet.

Flyer

Om deze ambitieuze centrale missie en de vier onderliggende missies te realiseren, moeten al in de komende tijd op verschillende terreinen resultaten worden geboekt. Een beknopte schets van de stand van zaken per december 2019 met een blik op 2023.

Download de Nederlandse en Engelse versie van de flyer onder aan deze pagina.