Generating stem cells for cornea transplantation and regaining vision

Assessment of human inducible-Pluripotent Stem Cell derived limbal stem cell progenitors for cornea transplantation therapy (iCorneaTherapy)

English

The public private collaborative project iCorneaTherapy aims to develop corneal stem cells with a minimal risk of rejection, which can be used for transplantation to restore vision of patients with cornea damage. The project brings together scientists and expertise from Radboud University in the Netherlands with StemSight, a spin-off company from Tampere University in Finland.

Cornea damage is the fourth leading cause of blindness. The current treatment using a donor cornea or stem cells from the donor cornea is not optimal because donor corneas are not always available.  In addition, the patient's immune system often rejects the donor cornea, resulting in failure of treatments. Blindness and the current inefficient treatments put pressure on patients, their families and the society.

To solve this problem, the iCorneaTherapy project is creating a specific type of corneal stem cells that have low rejection risks for transplantation and can repair damaged corneas. In addition, this project will further characterize these corneal stem cells through advanced single-cell RNA-seq technologies and assays in animal models.

The project will provide essential information on the quality and safety of these stem cells, an important first step to meet regulatory requirements for future cell therapy for patients. Following this project, the next steps in the collaboration between Radboud University and StemSight will aim at bringing these cells into clinical trials. In the long term, these transplantable corneal stem cells can hopefully serve as a sustainable and affordable therapy to heal patients with damaged corneas.

Dutch

Het iCorneaTherapy project heeft als doel om hoornvliesstamcellen te ontwikkelen met een minimaal risico op afstoting, die kunnen worden ingezet om het gezichtsvermogen te herstellen. Het project brengt wetenschappers en expertise van de Radboud Universiteit in Nederland samen met StemSight, een spin-off bedrijf van Tampere University in Finland.

Beschadiging van het hoornvlies is de vierde belangrijkste oorzaak van blindheid. De huidige behandeling bestaat uit de beschadigde hoornvliezen te vervangen met gezonde hoornvliezen. Maar deze transplantaties zijn schaars door een gebrek aan gezonde hoornvliezen van donoren. Daarnaast levert de vervanging ook problemen op: het immuunsysteem van de patiënt accepteert het donorvlies veelal niet met als gevolg dat het hoornvlies wordt afgestoten. Blindheid, en de huidige inefficiënte behandeling, zijn vervelend voor de patiënt en legt druk op de maatschappij.

Gelukkig is er een alternatief mogelijk. Stamcellen die zich in de periferie van het hoornvlies bevinden kunnen namelijk regenereren, oftewel hergroeien. Hieruit kan een specifiek soort hoornvliesstamcel worden gecreëerd. Vervolgens, als deze cel in grote aantallen geproduceerd kan worden kunnen deze worden gebruikt om beschadigd hoornvlies te herstellen, zonder risico op afstoting. In het project wordt gewerkt aan de verdere karakterisatie van dergelijke hoornvliesstamcellen door middel van eencellige RNA-seq-analyses en een belangrijke in-vivo test om de transplantatie te optimaliseren.

Het project zal essentiële informatie opleveren over de kwaliteit en veiligheid van deze stamcellen, een belangrijke stap om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor toekomstige inzet in patiënten. De volgende stappen in de samenwerking tussen Radboud Universiteit en StemSight zijn gericht op het voltooien van verdere in-vivo experimenten en het afronden van de benodigde stappen richting een eerste test in patiënten. Op termijn kunnen de transplanteerbare hoornvliesstamcellen hopelijk dienen als een duurzame en betaalbare therapie om patiënten met beschadigd hoornvlies te kunnen genezen. 

Summary
This collaborative project will generate and characterize novel stem cells for cornea transplantation. Based on the anticipated results, this project will pave the way towards an effective human stem cell therapy and ultimately restore vision of patients with cornea damage.
Technology Readiness Level (TRL)
3 - 4
Time period
18 months
Partners