Subsidie Innovatiemakelaars

Om ondernemers (innovatieve startups en scale-up bedrijven in de gezondheidssector) te ondersteunen, biedt Topsector LSH (Health~Holland) een regeling om 50% van de kosten van de innovatiemakelaars te vergoeden. De vergoeding is maximaal €5.000. De innovatiemakelaars pakken verschillende activiteiten op en helpen ondernemers zo de volgende stap te zetten in hun idee om de zorg te innoveren.

De innovatiemakelaars stellen hun tijd beschikbaar om mkb-bedrijven te adviseren en te begeleiden bij:

  • De ontwikkeling van een product, proces of dienst;
  • De waardepropositie en mogelijke verdienmodellen;
  • Het maken van een business case;
  • Het vinden van financiering voor de ontwikkeling;
  • Het verkrijgen van certificering in de ontwikkeling van medische technologie;
  • Verbinding in het netwerk.
  • Het koppelen van de juiste (samenwerkings)partners (zorg, kennisinstellingen, andere bedrijven en overheid).

Health~Holland geeft regionale innovatienetwerken gericht op de LSH-sector de kans om gebruik te maken van deze regeling. Hieronder vind je een overzicht van de regionale innovatienetwerken die in 2023 innovatiemakelaars kunnen inzetten:

 

Naam

Regio/Expertise

Contact

Health Valley
Regio Nijmegen & Zwolle
Coöperatie Slimmer Leven
Brainport regio/Eindhoven
CIC West-Brabant
Regio Roosendaal
Stichting MedtechPartners
Medtechondernemers
Dutch Basecamp
International strategy programme
Global Scale-up Company
International Scale-up
THINC. Healthcare
Science as a service
FFUND
Venture Capital