News

The world's first matchmaking tool for scientists and industry

- Techleap.nl, the Dutch universities and TNO, today launched the ScienceFinder. The database, built-in collaboration with IDfuse, has around 422,224 publications, 120,797 projects and 364 academic startups, making scientific research and academic networks accessible to partners from the business community and government. The database is the first of its kind worldwide and a joint initiative of Techleap.nl, the four Technical Universities (Delft, Eindhoven, Twente and Wageningen), TNO, NWO-TTW and the VSNU with support from the Ministry of Economic Affairs and Climate.

Think about SBIR Digital solutions for connecting rural areas to services in cities

- U wordt uitgenodigd om mee te denken over het verbeteren en aanscherpen van de nieuwe SBIR oproep 'Digitale oplossingen voor aansluiting platteland op diensten in steden'. Deze wordt eind april gepubliceerd. De oplossingen zijn specifiek bedoeld voor een aantal ontwikkelingslanden.

Call Implementation and Up-Scaling Coaching

- Zorg voor innoveren biedt naast adviesondersteuning nu ook een subsidie aan voor zorginnovatoren die hun innovatie willen implementeren en opschalen. Met deze nieuwe subsidieregeling, genaamd implementatie- en opschalingscoaching, kan een externe coach worden ingehuurd die zorginnovatoren adviseert over implementatie- en opschalingsvraagstukken. Doel hiervan is om innovaties beter en sneller te laten landen in de zorg.

Globalstars: Call India

- Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in India.

Call open! Humane Meetmodellen 2.0: Voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie

- NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland) stellen gezamenlijk 5,55 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling en validatie van humane meetmodellen. Binnen het onderzoeksprogramma wordt via publiek-private samenwerkingen bijgedragen aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk wordt van proefdieronderzoek.

Two New ROMs in Development

- Nederland is straks twee nieuwe regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) rijker. Staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van EZK maakte op 20 februari bekend dat er in Utrecht en Flevoland ook ROM’s zullen worden opgezet. Hierdoor ontstaat een stelsel dat heel Nederland dekt.

Call Development of Therapeutics and Diagnostics Combatting Coronavirus Infections

- Considering that this is a newly-identified virus, the scope of this topic remains broad and must address at least one of the following objectives: development of antivirals as well as other types of therapeutics to address a rapid response to the current COVID-19 outbreak; development of therapeutics to address the current and/or future coronavirus outbreaks. Read more.

HiTMaT Call for Proposals 2020

- Holland High Tech organiseert jaarlijks de HiTMaT Call (Connecting High Tech pps in Maatschappelijke Thema’s); een open Call waar wetenschappers een bedrag van € 25.000,- kunnen winnen. Het doel is om hightech onderzoekinnovaties te verbinden aan maatschappelijke thema’s, in een uitwerking van een groot publiek-privaat samenwerkingsprogramma.

Life Sciences with Industry Workshop 2020

- NWO is op zoek naar uitdagende casussen vanuit het bedrijfsleven op het gebied van de levenswetenschappen, voor de Life Sciences with Industry workshop 2020. Bedrijven kunnen deelnemen aan deze workshop door een voorstel in te dienen voor een R&D uitdaging.

Save the date: 5 March 2020 LSH PPS dag

- Voor de vijfde keer organiseren ZonMw en Health~Holland gezamenlijk de Life Sciences & Health Publiek-private samenwerking dag (kort: LSH PPS dag). Dat vraagt om een jubileumeditie!