News

LUMC Transplants the First Donor Liver after More than 13 Hours on a New Perfusion System

Chirurgen van het LUMC hebben als eerste in Nederland een donorlever getransplanteerd die langer dan 13 uur aan een nieuw perfusiesysteem gekoppeld is geweest. Met deze machine van OrganOx wordt met zuurstof en voedingsstoffen verrijkt bloed door de lever gepompt waardoor het tot 24 uur na verwijdering bij de donor kan overleven. De verwachting is dat hierdoor het aantal levertransplantaties kan toenemen.
Anatomy

Vacature Alert: 3 Nieuwe Vacatures!

Ons team breidt zich snel uit! Daarom zijn wij op zoek naar versterking. Er zijn 3 nieuwe vacature beschikbaar: Programma Assistent, International Relations Officer en Business Analist. Ben jij onze nieuwe collega?
Vacancy

SBIR Duurzame Isolatiejassen voor de Zorg

Door de uitbraak van COVID-19 is in Nederland een grote vraag ontstaan naar persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) die het overbrengen van virussen verminderen. De minister van Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat zoeken naar duurzame alternatieven voor isolatiejassen met leverzekerheid voor Nederland. Denkt u mee over een oplossing?
covid19

One Third of the Dutch Workforce is Struggling with Health

One third of the Dutch working population has a chronic condition, such as diabetes, cardiovascular disease and obesity. According to research, a modified lifestyle with healthier food and more exercise could help. 'There are already several programmes for which more and more scientific evidence is available that they work.
healthy

Ten Projects Receive Funding in the IMDI ​​Round of Breakthrough Projects

Tien projecten ontvangen financiering vanuit de subsidieronde ‘Technologie voor Bemensbare Zorg: Doorbraakprojecten’ van het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI). De gehonoreerde projecten gaan aan de slag met kortlopende projecten die bijdragen aan het verkrijgen van nieuwe inzichten en doorbraken in het medisch technologische veld.
IMDI

High-tech Innovation Projects Win Money for Development

Holland High Tech organiseert voor het tweede jaar op rij de HITMAT Call. Dit succesvolle stimuleringsprogramma motiveert en financiert innovatieprojecten. De onderwerpen van de tien projecten die 25.000 euro kiemgeld winnen variëren van designer bloedvaten tot groene stroom en landbouw in één, en van ultrasone hersenmodulatie tot drones die metalen bruggen op veiligheid controleren.
Trophy

Video Terugblik 'Samen Toekomt Maken'

Op 27 oktober 2020 vond het event 'Samen Toekomst Maken' plaats. Online, maar wel vanuit de Fabrique in Utrecht. De wereld verandert rap en daarmee ook gezondheid en zorg. Een toekomstbehendig (jeugd)gezondheidszorgstelsel vraagt meer nog dan voorheen om investeren in gezondheid. De huidige verdienmodellen zijn echter te zeer gebaseerd op “ziekten en zorg”.
Video

Ecosystemenstrategie Helpt Onderzoekers en Ondernemers Innoveren

Ondernemers, onderzoekers en organisaties lopen bij het ontwikkelen van kennis en nieuwe producten nog te vaak aan tegen knelpunten. Bijvoorbeeld op het gebied van financiering, talentontwikkeling of het omzetten van kennis in concrete producten of diensten. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap presenteren daarom de kabinetsstrategie Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen.
cooperation

Kabinet Zet in op Structurele Groei Nederlandse (Maak)industrie

Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen gaat het kabinet gericht inzetten op groei van de Nederlandse (maak)industrie. Door extra te investeren in sleuteltechnologieën en in groeimarkten als Life Sciences & Health (inclusief medische technologie), High Tech/ICT (halfgeleiders, fotonica, quantum, AI) en defensie & ruimtevaart-gerelateerde technologie en industrie.
Maakindustrie

Kabinet en Invest-NL Willen Samen Half Miljard Investeren in Groeibedrijven

Het kabinet en Invest-NL willen elk 250 miljoen euro investeren in start- en scale-ups. De bedoeling is het bedrag te verdelen over drie fondsinitiatieven: een fonds dat meer kapitaal vrijmaakt voor innovatieve scale-ups (het Dutch Future Fund), een fondsinitiatief gericht op kennisintensieve start- en scale-ups (eenDeeptech Fonds) en een fonds voor het bevorderen van alternatieve financiering voor groeibedrijven.
Funding