News

Hoe Ziet Dementie Eruit in je Brein? Hersenprofessor Erik Scherder Laat het Zien

Erik Scherder is in Nederland de bekendste hersenprofessor. Hij is hoogleraar neuropsychologie en zelf werkzaam bij de Vrije Universiteit. In dit artikel vertelt hij over de anatomie van dementie. 
Dementie

8 Consortia Ontvangen ZorgTech-voucher voor Innovatie Gezond Oud Worden

Afgelopen maand ontvingen acht van de negentien projectconsortia die een aanvraag indienden een voucher van het Zuid-Hollandse innovatieprogramma ZorgTech.
Samenwerking

Nieuwe Subsidie-Oproep Regio-Impuls Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Vanaf vandaag staat een nieuwe subsidieoproep open voor het aanvragen van een Regio-impuls vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Met deze subsidie kunnen regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden werken aan passende zorg voor de individuele burgers in hun regio. Subsidie aanvragen kan tot 23 juni 2022, 14:00 uur.
Mededeling

De Vijf Belangrijkste Lessen van de living labs sport en bewegen

In 2020 financierde ZonMw in samenwerking met Sportinnovator twaalf living labs om te experimenteren met innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen. Wat zijn de geleerde lessen uit de Living Labs?
Samenwerking

Preannouncement Globalstars Call with Brazil

Are you developing technology for new products, processes or services? Are you working with partners in Brazil? Then the new GlobalStars call Brazil may be of interest to you.
Brazil

AWTI symposium 2022 'Nieuwe coalities voor onderzoek & innovatie'

Onderzoek en innovatie zijn tegenwoordig niet meer vooral alleen voor kennisinstellingen en bedrijven. Er is steeds meer ruimte voor een bijdrage vanuit de bredere samenleving, mede door technologische ontwikkelingen. Zo ontstaan er dan ook nieuwe coalities, waarin verschillende mensen en organisaties samenwerken aan de uitdagingen van de toekomst.
Knowledge

Acht Projecten Toegekend Binnen KIC-call Sleuteltechnologieën

Binnen de call ‘Sleuteltechnologieën (KIC)’ zijn acht onderzoeksprojecten gehonoreerd. Consortia van wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties starten binnenkort met gezamenlijk onderzoek waarbij fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek met behulp van innovatieve en baanbrekende technologieën centraal staan.
Technology

De Tweede Aflevering van de Leaders in Life Sciences Podcast is een feit!

In deze podcast te gast: Carmen van Vilsteren. Carmen slaat perfect de brug tussen publiek en privaat en dat is hoognodig want met alle verschillende financieringsvormen en alle regels waar je aan moet voldoen, is er stroomlijning nodig.
Afbeelding Carmen van Vilsteren

Citizen Voices, Trust and Solid Legal Basis Needed for Efficient Use of Health Data

On 3 May, the proposal for the European Health Data Space (EHDS) was presented. This is an initiative with ambition. However, it is vital that citizens’ rights and their representation is included.
Ehealth

WHO: Bijna 60 Procent van Volwassenen in Europa heeft Overgewicht of Obesitas

Zo’n zes op de tien volwassenen in Europa kampt met zwaarlijvigheid. Uit een recent uitgekomen WHO-studie blijkt dat in Nederland bijna de helft van de bevolking obesitas of overgewicht heeft.
Weegschaal