News

Video's IIPP Forum 2024 - Rethinking the state

Governments globally are (re-)turning to diverse industrial policy instruments to fight multiple crises and tackle long-term societal challenges such as the climate emergency. Both mainstream and heterodox economists and social scientists have expressed support for the resurgence of state-led structural change, and there is a vibrant discussion about how industrial policy instruments should be made fit for purpose for today’s challenges. However, there is much less discussion about whether governments have the capacity to design, implement and evaluate an effective set of industrial and other transformative policies.
Video's IIPP Forum 2024 - Rethinking the state

TNO discovers new method to diagnose liver disease

TNO, in collaboration with Academic Medical Centres of Amsterdam, Leiden, and Copenhagen, has discovered a new set of biomarkers* that can be measured in the blood and can determine the degree of fibrosis – the formation of scar tissue in the liver. Liver fibrosis is currently diagnosed by taking a liver biopsy (a sample from the liver). Diagnosis using blood biomarkers spares patients an expensive and painful procedure that is not without risk.
TNO discovers new method to diagnose liver disease

Het Nationaal Groeifonds-congres: toekomst van innovatie hoopvol maar uitdagend

Donderdag 20 juni openden de poorten van Kasteel de Wittenburg in Wassenaar voor het Nationaal Groeifonds congres ‘Future of Dutch Innovation'. Samen met de aanwezige consortiumpartners van de projecten en diverse gerenommeerde sprekers keken we vooruit naar de toekomst van Nederlandse innovatie en de impact van de Nationaal Groeifonds projecten.
event foto

Positieve gezondheid in het mbo

Hoe komt Positieve Gezondheid (PG) naar voren in het curriculum van ROC’s? En als er meer aandacht voor is, hoe beïnvloedt dit dan de werkwijze van de docent én de bewustwording van studenten op hun eigen gezondheid? Dit en meer onderzocht Saskia Idink in haar project. In dit interview vertelt ze meer over de resultaten.
Positieve gezondheid in het mbo

VWS en ZonMw: 2,6 miljoen voor onderzoek naar Therapeutische Toepassingen van Psychedelica

Op donderdag 6 juni heeft minister Pia Dijkstra, minister voor Medische Zorg van het ministerie van VWS, het vervolg aangekondigd van het door ZonMw in 2023 uitgebrachte ‘Signalement Therapeutische Toepassingen van Psychedelica’. Tijdens de presentatie van het eindrapport van de Staatscommissie MDMA maakte zij bekend dat VWS en ZonMw 2,6 miljoen euro beschikbaar stellen voor onderzoek naar de ontwikkeling van psychedelica als behandeling.
VWS en ZonMw: 2,6 miljoen voor onderzoek naar Therapeutische Toepassingen van Psychedelica

Subsidieoproep: Stimulans voor mentale gezondheid

4 juni is een nieuwe subsidieronde gestart voor de implementatie van erkende interventies gericht op mentale gezondheid. Daarnaast starten er binnenkort een aantal nieuwe projecten mentale gezondheid.
Subsidieoproep: Stimulans voor mentale gezondheid

Vier onderzoekers beloond met hoogste onderscheidingen in de wetenschap

Vier onderzoekers ontvangen dit jaar de hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap, de Spinoza- en Stevinpremies. Bernet Elzinga en Detlef van Vuuren ontvangen dit jaar de Spinozapremie. De Stevinpremies gaan naar David Abbink en Paul ’t Hart. De laureaten krijgen ieder 1,5 miljoen euro, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en activiteiten met betrekking tot kennisbenutting.
Vier onderzoekers beloond met hoogste onderscheidingen in de wetenschap

Vergeten medicijn voor bloedkanker herontdekt

Sjaak Neefjes en zijn collega’s onderzoeken al jaren “vergeten” chemomedicatie voor effectieve kankerbehandeling. In hun recente publicatie in Molecular Cancer delen de onderzoekers hun opmerkelijke bevindingen over het kankermedicijn aclarubicine. Aclarubicine is een effectief geneesmiddel voor bloedkanker dat in China en Japan wordt toegepast, maar niet (meer) in Nederland.
Vergeten medicijn voor bloedkanker herontdekt

Nieuwe HTSM call geopend

Nederland staat voor grote maatschappelijke en economische uitdagingen. De hightech-sector speelt een cruciale rol in de transities die hiervoor nodig zijn. De nieuwe HTSM-call 2024, een samenwerking met topsector Holland High Tech, is gericht op het stimuleren van fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek op het gebied van High Tech Systemen en Materialen in Nederland.
Nieuwe HTSM call geopend

Landelijke samenwerking umc’s goed voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen

De universitair medische centra van Nederland en het ministerie van VWS hebben afspraken gemaakt om de zorg voor mensen met een aangeboren hartafwijking nu en in de toekomst samen te organiseren. De umc's van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht gaan in een netwerk samenwerken. Hetzelfde geldt voor Rotterdam en Nijmegen. Maastricht werkt samen met het academisch ziekenhuis in Aken en Leuven.
Landelijke samenwerking umc’s goed voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen