News

Op Weg naar Eenduidige Vaktaal en Betere Elektronische Systemen

Het is belangrijk dat verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden dezelfde vaktermen gebruiken, en het elektronische zorgdossier geschikt wordt voor goede uitwisseling. Om zo de verslaglegging en overdracht soepel te laten lopen, de zorg te verbeteren én de patiënt en naasten meer regie te geven.
Op Weg naar Eenduidige Vaktaal en Betere Elektronische Systemen

RegMedXB in Volle Gang

Wij spraken met Bernard Mulder, algemeen directeur van het Publiek-Private Partnerschap (PPP) RegMedXB. Hij vertelt bevlogen over (het ontstaan van) dit Publiek-Private Partnerschap in 2016 en de impact die tot nu toe met de samenwerking is gegenereerd.
Bernard Mulder

Gaan We Borsten Anders Bekijken? - Borstkankerscreening Kan veel Persoonlijker

Screening voor borstkanker redt levens. Toch kan het beter. ‘Ik wil graag toe naar een veel persoonlijkere aanpak. Dat betekent rekening houden met factoren die de kans op borstkanker verhogen en in specifieke gevallen kiezen voor een andere techniek dan de standaard mammografie', vertelt hoogleraar Mireille Broeders. 
Gaan We Borsten Anders Bekijken? - Borstkankerscreening Kan veel Persoonlijker

Handtekening Gezet Onder Nieuwe Afspraken Over Verduurzamen van de Zorg

Afgelopen maanden hebben partijen uit de zorgsector, ondersteund door het ministerie van VWS, gewerkt om te komen tot nieuwe en betere afspraken over het verduurzamen voor de zorg in de Green Deal 3.0 'Samen werken aan Duurzame Zorg'. Deze Green Deal zet in op de verduurzamingstransitie in de zorgsector.
Handtekening Gezet Onder Nieuwe Afspraken Over Verduurzamen van de Zorg

Invoering Eerlijkere Eigen Bijdrage Huishoudelijke Hulp

Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning te verbeteren, voert het kabinet aanpassingen door in het stelsel. De belangrijkste aanpassing is de invoering van een passende eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp per januari 2025 waarbij meer rekening wordt gehouden met de draagkracht.
Invoering Eerlijkere Eigen Bijdrage Huishoudelijke Hulp

Uniek Immunologie Onderzoek Brengt Behandeling op Maat een Stap Dichterbij

Maar liefst 17,5 miljoen euro is beschikbaar gesteld voor immunologie onderzoek. Dit bedrag werd beschikbaar gesteld door de Samenwerkende Gezondheidsfondsen en Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland), samen met de cofinanciering door het bedrijfsleven.
video

Vacature: Junior Medewerker Innovatie

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die ons team gaat ondersteunen. Binnen ons programma GROZ ga je samen met onze partners aan de slag om de gezondheid van alle inwoners van Nederland te verbeteren. Binnen GROZ slaan burgers, overheid, zorginstellingen, kennisinstellingen, zorgverzekeraars, en ondernemers de handen ineen. Iets voor jou? Lees meer...
Vacature: Junior Medewerker Innovatie

MIMETAS Elected Most Innovative Company of the Netherlands

MIMETAS is the winner of the Dutch Innovation Award 2022. This award recogniSes the company's considerable focus on innovation, contribution to the reduction of animal experimentation, leadership, organization, cooperation with partners, and market position.
Mimetas logo

Grote Nederlandse Betrokkenheid bij Internationaal Dementie- en Parkinsononderzoek

Bij de helft van de gehonoreerde consortia van het internationale EU Joint Programme Neurodegenerative Diseases (JPND) zijn Nederlandse onderzoekers betrokken. Zo wordt met financiering van ZonMw en Alzheimer Nederland gewerkt aan kennis over niet-farmacologische interventies voor mensen met neurodegeneratieve ziekte. Ook wordt het internationale netwerk van Nederlandse onderzoekers versterkt.
Dementia

Consortia Kunnen Onderzoek Doen naar Zelfgekozen Kennisvraag

Kennisinstellingen die samen met cofinanciers onderzoek willen doen naar een zelfgekozen kennis- en/of ontwikkelvraag kunnen subsidie aanvragen bij NWO. Een aanvragend consortium kan 1,5 tot 5 miljoen euro financiering krijgen voor een zelfbepaald onderzoeksthema.
Consortia Kunnen Onderzoek Doen naar Zelfgekozen Kennisvraag