News

Partners gezocht voor langetermijnonderzoek: 14 initiatieven ingediend

NWO heeft 14 initiatieven ontvangen binnen de KIC-call Lange Termijn Programma’s – strategiegedreven consortia met impact. Kennisinstellingen, bedrijven en publieke organisaties investeren in deze strategische publiek-private samenwerkingen met een looptijd van tien jaar. NWO financiert dit PPS-onderzoek met 9 miljoen tot maximaal 25 miljoen euro. Geïnteresseerde partijen kunnen de consortia benaderen voor mogelijke samenwerking.
Partners gezocht voor langetermijnonderzoek: 14 initiatieven ingediend

Nationaal Groeifonds - Ronde 4

Het Nationaal Groeifonds bereidt momenteel de volgende indieningsrondes voor. De eerstvolgende ronde opent naar verwachting in het najaar van 2024. Veldpartijen zoals bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen, kunnen dan weer rechtstreeks een voorstel indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Departementen kunnen een voorstel indienen via de departementale route.
Nationaal Groeifonds - Ronde 4

Kabinet investeert € 312 miljoen in bouw zorggeschikte woningen

Het kabinet trekt de komende jaren € 312 miljoen uit om corporaties en zorgaanbieders te stimuleren 20.000 betaalbare zorggeschikte woningen in de sociale huur te bouwen. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) heeft daarvoor vandaag de subsidieregeling zorggeschikte woningen in internetconsultatie gebracht.
Kabinet investeert € 312 miljoen in bouw zorggeschikte woningen

Interessepeiling IPCEI Health wave 2

Deze interessepeiling vanuit het Europese programma Important Project of Common European Interest (IPCEI) staat open voor ondernemers die willen investeren in duurzaam ontwerp en fabricage van medische apparaten; verbonden, draagbare en compacte med
Interessepeiling IPCEI Health wave 2

Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI) requests for R&D information

CEPI requests for information on the R&D and innovation on vaccines and biologics in the Global South regions The Coalition for Epidemic Preparedness innovations (CEPI) is an innovative global partnership working to accelerate the development of vaccines against epidemic and pandemic threats.
Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI) requests for R&D information

De gemeente Den Haag, InnovationQuarter en de Haagse Hogeschool stimuleren ondernemers met zorgtechnologische innovaties

Start-ups, scale-ups en bedrijven met een zorgtechnologische innovatie die het Haagse sociaal domein slimmer en betaalbaarder kunnen maken, krijgen nu de mogelijkheid om hun oplossingen sneller naar de zorgpraktijk te brengen. De gemeente Den Haag, InnovationQuarter en het Living Lab Sociaal Domein en Technologie van de Haagse Hogeschool organiseren wekelijks online spreekuren waar ondernemers hun innovatie kunnen pitchen en advies op maat kunnen ontvangen.
De gemeente Den Haag, InnovationQuarter en de Haagse Hogeschool stimuleren ondernemers met zorgtechnologische innovaties

Nationaal Groeifonds ronde 3: nieuwe investeringen in hightech innovatie

Met 4 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds wordt flink geïnvesteerd in langdurige economische groei en toekomstige welvaart. In totaal ontvingen 18 projecten goedkeuring, waarbij voor 1,9 miljard euro van die toekenningen nog voorwaarden gelden. Een aanzienlijk deel van de 4 miljard gaat naar projecten waarin sleuteltechnologieën of sleutelmethodologieën een (grote) rol spelen.
Nationaal Groeifonds ronde 3: nieuwe investeringen in hightech innovatie

ExCulture wins Venture Challenge Spring 2023!

The winner of the Venture Challenge was announced today at the Dutch Biotech Event. The proud winner of the 2023 spring edition is ExCulture! 
Winners

Nationaal Groeifonds: projecten ronde 3

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Voor de 3e ronde adviseerde de adviescommissie om een bijdrage toe te kennen of te reserveren voor een totaal van 18 voorstellen.
Groei

Kabinet investeert structureel ruim €136 miljoen in de pandemische paraatheid van de publieke gezondheid

Het kabinet werkt aan de versterking van de publieke gezondheidszorg op het gebied van infectieziektebestrijding, met als doel beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie.
Kabinet investeert structureel ruim €136 miljoen in de pandemische paraatheid van de publieke gezondheid