News

Passende zorg voor patiënten dankzij verbeterde diagnose dementie

"Met een goede diagnose krijgen patiënten toegang tot passende zorg en behandeling" aldus Wiesje van der Flier, wetenschappelijk directeur van Alzheimer Center Amsterdam, Amsterdam UMC. Vandaag start het nationale onderzoeksproject TAP-dementia: Tijdige, Accurate en gePersonaliseerde diagnose van dementie. Tien organisaties in heel Nederland bundelen hun krachten om de diagnose van dementie te verbeteren. Mensen met dementie en hun familie denken met de onderzoekers mee.
Dementie

Manifest Bepleit Ruimte voor Buurtinitiatieven in de Zorg

In de zorg moet veel meer ruimte komen voor buurtinitiatieven. Hoogleraar gezondheidseconomie Marcel Canoy nam het initiatief tot een manifest waarin de bewindslieden Conny Helder, Karien van Gennip, en Hugo de Jonge worden opgeroepen daar werk van te maken. Hieronder kun je het manifest ondertekenen.
Handtekening

Ministerie IenW Call 2 2022 – Deel A en B NU OPEN

Nieuwe subsidieregeling gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. TKI Logistiek (Dinalog) schrijft hiervoor uitvragen uit voor onderzoeksvoorstellen.
Samen

Onderzoek naar voeding en het immuunsysteem

Wat is de rol van voeding op het immuunsysteem? Binnen de subsidieronde “Nutrition-responsiveness of the immune system: interplay between infectious diseases and diet-related metabolic diseases and the potential for food-based solutions” (NUTRIMMUNE) zijn 6 projecten gehonoreerd om hier onderzoek naar te doen.
Fruit

Denk mee over studeren en kennisontwikkeling in 2040

Hoe leer je als student in 2040? Hoe wordt kennis dan ontwikkeld? Wat wordt er in de toekomst verwacht van mbo-scholen, hogescholen, universiteiten en de wetenschap? Waar hebben maatschappij en arbeidsmarkt dan behoefte aan? Deze vragen gaat de Toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap beantwoorden. Zo kan worden beoordeeld wat er moet veranderen. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken.
Studeren en kennisontwikkeling

OPTICS11 Hand in Hand met de PPS-toeslag

In dit interview vertelt Rijnveld over hoe de technologie van OPTICS11 hand in hand ging met de PPS-toeslag.
Niek Rijnveld

Doe mee met de Health Impact Accelerator en breng je onderneming naar een hoger niveau!

Durf jij het aan de impact van je innovatie kritisch onder de loep te nemen? Je aannames over de eindgebruiker onder ogen te zien? Je onderneming hiermee naar een hoger niveau te tillen? Doe dan mee met de Health Impact Accelerator!
Health Impact Accelerator

New 2023 SME Fund: €60 million to protect intellectual property of EU SMEs

Today, the European Commission and the European Union Intellectual Property Office launched the new 2023 EU SME Fund, which offers intellectual property vouchers for EU-based SMEs.
SME Fund

Nieuwe Call Gelanceerd: Human Capital Learning Communities (KIC)

Een versnelde uitbreiding van het innovatievermogen is nodig voor het stimuleren van de economische groei. Het versterken van het leren door en voor innoveren en samenwerking tussen publieke en private partijen binnen learning communities biedt daarvoor kansen. De call ‘Human Capital Learning communities: essentieel voor het welslagen van maatschappelijke en technologische transities (KIC)’ richt zich op hoe met learning communities innovatieversnelling kan worden bereikt.
Mensen

Het Succesverhaal van Peacs

In dit interview legt Hans Slijp, directeur van Peacs, uit wat de PPS-toeslag en de publiek-private samenwerkingen voor het bedrijf heeft betekend.
Hans Slijp