News

Gepubliceerd: Boekje Sociale Basisinfrastructuur

Bewoners willen steeds vaker zelf een bijdrage leveren aan gezondheid in hun buurt, dorp of wijk. In veel wijken zijn bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers, professionals, gemeenten en zorgverzekeraars al bezig met het organiseren ‘van onderop’, iedereen vanuit zijn eigen perspectief.
Gepubliceerd: Boekje Sociale Basisinfrastructuur

New Clinical Picture Found in Frontotemporal Dementia

Onderzoekers van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC vestigen de aandacht op een bijzondere variant van frontotemporale dementie. Deze variant is zichtbaar in de rechterslaapkwab, het hersengebied achter de oren. “Nu we dit weten, kunnen we patiënten met deze vorm van dementie in de toekomst beter behandelen”, aldus Hülya Ulugut Erkoyun, een van de onderzoekers.
New Clinical Picture Found in Frontotemporal Dementia

European Union Joins COVID-19 Vaccine Global Access Facility

De Europese Commissie gaat deelnemen aan de COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX) dat zich richt op gelijke toegang tot betaalbare COVID-19-vaccins wereldwijd. De Commissie heeft € 400 miljoen toegezegd ter ondersteuning van COVAX.
Flag EU

Three Dutch Study Centers are Testing Candidate Vaccine Against COVID-19

Janssen gaat een kandidaat-vaccin tegen COVID-19 testen in drie Nederlandse studiecentra, als onderdeel van de klinische fase 2a-studie. Per centrum worden 45 deelnemers gevaccineerd, verdeeld over de leeftijdsgroepen 18-55 jaar en 65+.
Three Dutch Study Centers are Testing Candidate Vaccine against COVID-19

Digital Memory Test Just as Good as Test on Paper

Een online geheugentest herkent dementie net zo goed als de ‘traditionele’ testen met pen en papier. “Een mooi vooruitzicht in deze tijden van corona waarin de toegang tot de zorg beperkter is”, zegt neurowetenschapper en klinisch geriater Hanneke Rhodius van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC.
Digital Memory Test Just as Good as Test on Paper

Sensor Gives Warning in Case of Epileptic Seizure

Een epileptische aanval kan soms gevaarlijk zijn, vooral als iemand alleen is. Onderzoekers van het TeleConsortium Epilepsie werken aan verschillende types sensoren die een waarschuwing geven zodat iemand anders meteen kan komen helpen.
Sensor Gives Warning in Case of Epileptic Seizure

Startup in Residence InterGov is Looking for Innovative Startups

Heb jij een startup met een innovatieve oplossing voor een maatschappelijke uitdaging?
Startup in Residence InterGov is Looking for Innovative Startups

First Drug Against COVID-19 Approved

Virusremmer remdesivir van geneesmiddelenbedrijf Gilead is, als eerste medicijn tegen COVID-19, onder voorwaarden goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteiten, melden het CBG en het EMA donderdag 25 juni.
First Drug Against COVID-19 Approved

New Cause Discovered of Blood Disease Beta Thalassemia

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben een nieuwe oorzaak ontdekt van de erfelijke bloedziekte bèta-thalassemie. Dat is bijzonder, want wetenschappers dachten alles al te weten over deze ziekte.
New Cause Discovered of Blood Disease Beta Thalassemia

Researchers Discover How a Stem Cell Becomes a T Cell

T cells are perhaps the most important immune cells in the body, but nobody knew exactly how they were produced.
Researchers Discover How a Stem Cell Becomes a T Cell