44 Sleuteltechnologieën dragen bij aan de toekomst van Nederland

Sleuteltechnologieën (key enabling technologies) veranderen de manier waarop wij in de toekomst leven, leren, innoveren, werken en produceren. Deze zijn essentieel bij het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen en leveren een grote potentiële bijdrage aan onze economie, vergroten de concurrentie en versterken de arbeidsmarkt.

Begin 2023 is de basislijst van sleuteltechnologieën uit 2018 herijkt op basis van de actuele ontwikkelingen in de maatschappij én in de wetenschap en technologie wereldwijd. De nieuwe lijst reflecteert bijvoorbeeld de snelle opmars van kunstmatige intelligentie, het belang van quantumtechnologie en de klimaattransitie. De herijkte lijst bestaat uit 8 categorieën met in totaal 44 individuele technologieën en is onderdeel van ons missiegedreven innovatiebeleid. De herijkte lijst bevat een omschrijving per cluster en technologie waarin aandacht is voor raakvlakken en samenhang tussen sleuteltechnologieën. In de ordering is de focus op de technologie in plaats van de toepassing.

Klik hier voor het volledige rapport 

Sleuteltechnologieën en innovatie

Deze lijst van 44 sleuteltechnologieën speelt een belangrijke rol in de kennis- en innovatieagenda (KIA) Sleuteltechnologieën, de sleuteltechnologieontwikkeling binnen de Topsectoren, het Nationaal Groeifonds en NWO-calls, en vormt de basis voor de inzet van regionale middelen en EU-cofinanciering. Daarnaast vormt deze lijst de basis voor de Nationale Technologiestrategie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die later dit jaar wordt bekendgemaakt.
 

Herijkte lijst 2023 Sleuteltechnologieën
 

Advanced materials

1. Energy materials
2. Optical, electronic, magnetic and nanomechanical materials
3. Meta materials
4. Soft/bio materials
5. Thin films and coatings
6. Construction and structural materials
7. Smart materials

Photonics and optical technologies

1. Photovoltaics
2. Optical systems and Integrated photonics
3. Photonic/Optical detection and processing
4. Photon generation technologies

Quantum technologies

1. Quantum computing
2. Quantum communication
3. Quantum Sensing

Digital and information technologies

1. Artificial intelligence
2. Data science, data analytics and data spaces
3. Cyber security technologies
4. Software technologies and computing
5. Digital Connectivity Technologies
6. Digital Twinning and Immersive technologies
7. Neuromorphic technologies

Chemical technologies

1. (Bio)Process technology, including process intensification
2. (Advanced) Reactor engineering
3. Separation technology
4. Catalysis
5. Analytical technologies
6. Electricity-driven chemical reaction technologies

Nanotechnology

1. Nanomanufacturing
2. Nanomaterials
3. Functional devices and structures (on nanoscale)
4. Micro- and nanofluidics
5. Nanobiotechnology / Bionanotechnology

 

Life science and biotechnologies

1. Biomolecular and cell technologies
2. Biosystems and organoids

3. Biomanufacturing and bioprocessing
4. Bio-informatics

Engineering and fabrication technologies

1. Sensor and actuator technologies
2. Imaging technologies
3. Mechatronics and opto-mechatronics
4. Additive manufacturing
5. Robotics
6. Digital manufacturing technologies
7. Micro electronics
8. Systems engineering

Wat is een sleuteltechnologie? 

·       Sleuteltechnologieën hebben een breed toepassingsgebied of bereik in innovaties en/of sectoren
·       Sleuteltechnologieën maken baanbrekende proces-, product- en/of diensteninnovaties mogelijk
·       Sleuteltechnologieën zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en/of leveren een grote potentiële                  bijdrage aan de economie, door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe markten
·       Onderzoek naar sleuteltechnologieën kan fundamenteel zijn, maar met zicht op toepassing op de middellange/lange termijn

sleuteltechnologieen

‹ News overview