Open call: tien jaar lang onderzoeksfinanciering voor onderzoek van wereldklasse

NWO biedt wetenschappelijke samenwerkingsverbanden meerjarige onderzoeksfinanciering via de Summit grant. Het nieuwe financieringsinstrument is bedoeld voor onderzoeksconsortia uit uiteenlopende wetenschappelijke gebieden die in bestaande samenwerking bewezen hebben dat zij tot de absolute wereldtop behoren of hier heel dichtbij zitten en de sprong naar de absolute wereldtop met dit instrument kunnen maken. Per project kan tussen de 15 en 40 miljoen euro worden aangevraagd. De Summit grant is een initiatief van minister Dijkgraaf.

Onderzoek dat behoort tot de wereldtop heeft wetenschappelijke impact, passend bij het wetenschappelijk veld waarin het onderzoek wordt uitgevoerd. Het onderzoek kenmerkt zich door een gezonde onderzoekscultuur, die bijdraagt aan een academische wereld waarin samenwerking, respect, veiligheid en onderling vertrouwen centraal staan.

Schaalsprong in onderzoek

Het ministerie van OCW wil met de inzet van de middelen voor dit programma uitzonderlijke kwaliteit van onderzoek bevorderen en tevens een schaalsprong realiseren met het gefinancierde onderzoek. De schaalsprong kenmerkt zicht door een significante verschuiving, vooruitgang in of inzicht in bestaande begrippen en methoden, conceptuele kaders, tools of technieken. Nieuwe ontdekkingen leiden tot zowel een bijzondere voortbouwing van huidige kennis als tot een radicale herziening daarvan.

Voor een aanvraag in deze call for proposals kan een totaalbedrag van minimaal 15 miljoen en maximaal 40 miljoen euro worden aangevraagd.

Bekijk de call voor proposals

Bron: NWO

Summit Grant

‹ News overview