Manifest Preventie 2022 aangeboden aan VWS-staatssecretaris Maarten van Ooijen

Preventie heeft een belangrijke plek veroverd als beleidsthema. Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen vanuit een breed getrokken gezamenlijk perspectief is essentieel om de positie van preventie aan te houden. 

Een groot aantal partijen heeft de overtuiging dat verbreding en verdieping van het preventieakkoord in ieder geval ruimte zou moeten bieden aan twee ambities. Deze ambities worden uitgelicht in het Preventie Manifest 2022, mede ondertekend door Health~Holland.

In het kort houdt de eerste ambitie in dat roken, problematisch drinken van alcohol en obesitas (uitgesplitst naar voeding en lichaamsbeweging) belangrijke actiepunten zijn. De manier waarop dit wordt aangepakt varieert, maar aanscherping is mogelijk en wenselijk. De drie actiepunten dragen bij aan de VWS ambities voor 2040 (vijf jaar langer gezond leven, 30% minder gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaaleconomische status), en de vier daaronder liggende missies (leefstijl en leefomgeving, zorg op de juiste plek, mensen met chronische ziekten, mensen met dementie). Bij deze drie actiepunten wordt ook nog mentale gezondheid een urgent actiepunt.

De tweede ambitie gaat in op dat preventie een belangrijk onderdeel is van een individu-overstijgend en samenhangend geheel. Preventie strekt zich verder uit naar diverse aangrenzende terreinen van overheidsbeleid. Het bevorderen van de herkenning en erkenning van deze samenhang door actieve bewindspersonen en ministeries is essentieel.

Dit is een greep uit het Manifest Preventie. Benieuwd naar het Manifest?

Hier kunt u het lezen

 

Collaboration

‹ News overview